Новини

Близо хиляда деца и ученици в община Гулянци през новата учебна година

На 15-ти септември школският звънец е бил за 764 ученици в четирите училища и 220 деца в шестте детски градини, съобщава Община Гулянци. Кметът на общината Лъчезар Яков поздрави всички ангажирани в сферата на образованието и пожела годината да завърши така както започва – присъствено. Подаръци от кмета са получили …

Виж още »

АФЕРА: Георг Спартански – премиер!

В сайта АФЕРА.БГ днес бе публикуван материал с прелюбопитно за плевенчани твърдение. Цитат от текста: “влизаме в спирала на мръсна вода. Парламентарни процедури, опит за правителство, неиздържащ, стигане до служебен кабинет и избори. Отсега в знакови среди усилено се пласира името на Георги Спартански като премиер. Който очаква крут служебен …

Виж още »

Полина Цветославова Цанкова – Христова – вие коя сте ?

Снимка – интернет. Според името, което носите – сте жена. При това – симпатична. Според тениската, която сте облякла – сте Марешки. Марешки в пола и тениска. Според ЦИК – сте депутат от 15-ти плевенски избирателен район. Който ви е виждал два пъти да идвате . Не е зле да …

Виж още »

Духовната храна е на ход – искаме или не, твърдят представители на културната общност в Червен бряг

Червен бряг, център. Снимка – архив Плевен прес. Две събития – антиподи, се проведоха на 4-ти септември т.г. в община Червен бряг. Беше открит традиционния червенобрежки панаир,.С традиционните кебапчета, бирарии, сергии на амбулантни търговци, люлки и казанлъшки понички. За цвят – Николина Чакардъкова и футболен мач. Както и мнозина напуснали …

Виж още »

460 първокурсници прекрачват прага на МУ-Плевен на 21-ви септември

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) ще отвори врати на 21 септември, за да посрещне 460 студенти-първокурсници, приети за обучение в 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми, в професионалните направления медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Висшето училище реализира успешен прием на студенти по държавна поръчка …

Виж още »

БДЖ приема предложения за графика на движение на влаковете за 2021 година

С цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт в цялата страна и осигуряване на надежден и удобен превоз за гражданите, от „Холдинг БДЖ” АД очакват финални становища за актуализирания проект на график за движение на влаковете за 2021 г. Крайният срок за това е 21.09.2020 г., становища се изпращат на e-mail: project_bdz@bdz.bg или се внасят …

Виж още »

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
гр. Долна Митрополия , ул. „Св.св.Кирил и Методий” № 1, п.к. 5855 тел. 65701, факс: 064 / 837 217 

 

Обявление на тръжна процедура

 

Откривам процедура по продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи дърва за огрев, получени при изпълнението на договор с предмет отсичане на маркирани дървета съгласно сортиментни ведомости в поземлен имот с идентификатор 22215.108.412, предоставен за управление на ВВВУ „Георги Бенковски“ и дърва за огрев, безвъзмездно предоставени на училището със Заповед № РД-362/01.06.2020 г. на командира на ВВС, както следва:

 

Сортименти/ Дървесен вид

Прогнозно к-во,  пр. м3

Ед. Цена с ДДС/ пр. м3

Обща начална стойност с ДДС

Дърва за огрев -  акация, гледичия, черница, др. изд., орех, бряс

283

45,00 лева

12 735,00

Дърва за огрев -  топола

10

27,00 лева

270,00

Дърва за огрев – сухи

50

36,00 лева

1800,00

 

Общото количество дърва за огрев е ориентировъчно и възлиза на 343 пр. м3. В случай, че се получи по-голямо количество, спечелилият участник се задължава да изкупи по-голямото количество по цена, обявена в настоящата процедура за съответния дървесен вид.

Начална тръжна цена: 14 805,00 лева с ДДС (шестнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева).

До участие в процедурата ще бъдат допускани лица, които представят всички изискуеми документи за участие, упоменати в заповедта за провеждане на търга.

Дата и място на провеждането: 14.09.2020г. – от 13.30ч. във ВВВУ „Г. Бенковски” гр. Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 1, „Библиотечен корпус”, Конферентна зала.

Регистрация за участие в търга се извършва всеки работен ден (от 08.09.2020 г. до 11.09.2020 г.) от 08,00 часа до 16,00 часа в дните от понеделник до четвъртък и от 08,00 часа до 14,00 часа в петък, в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация, находяща се в корпус „А“ на ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия, чрез подаване на запечатан непрозрачен плик.

 

НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЮЛИЯН РАДОЙСКИ