Новини

Продължава изпълнението на Инвестиционната програма на община Плевен

Община Плевен изпълнява заложените в Инвестиционната програма за 2020 год. дейности като от началото на годината до момента са изразходвани 1 млн. 250 хил. лв. за реализация само на текущи ремонти по улиците на град Плевен. Това съобщава пресцентърът й. В сумата е включена и необходимата за ремонти на улиците …

Виж още »

Информационен бюлетин на МВР за 19-ти август

ХУЛИГАНСТВАНа 18 август 2020 година в 20.00 часа от тел. 112 е получен сигнал за сбиване в село Петърница. Незабавно са изпратени полицейски служители, които установяват, че са пристигнали лица от село Бъркач с три автомобила. Те носели метални тръби и колове и са нанесли побой на хора от село …

Виж още »

Държавен фонд „Земеделие“ ще подпомага засегнати от пандемията стопани

От 19 август до 2 септември 2020 г. ДФ „Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%. Финансовата подкрепа има за цел да помогне стопаните …

Виж още »

Първа копка по проект за рекултивация на общинско депо правят в Долна Митрополия

Първа копка ще направят днес, 18.08.2020, на старото общинско депо за отпадъци, местност „Върбака“ на град Долна Митрополия. Тя се осъществява по проект „Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана Европейския …

Виж още »

Информационен бюлетин на МВР за 18-ти август

ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯНа 17 август 2020 година в 12.35 часа от ЕЕН 112 в РУ – Червен бряг е получен сигнал за ПТП на пътя от село Чомаковци за село Еница. На мястото веднага е изпратен екип от участък “Койнаре”. Извършен е оглед, при който е установено, че лек автомобил …

Виж още »

Честваме успението на “земния ангел” на българското православие – Св. Йоан Рилски Чудотворец

Свети Иван Рилски е считан за най-великият български светец и отшелник, небесен закрилник и покровител на българския народ. Патронът и основател на най-големия ставропигиален манастир в България – Рилския, още приживе е бил наричан „земен ангел“ и „небесен жител“. Роден е според житиеписците в бобошевското село Скрино, вероятно през 876 г., …

Виж още »

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
гр. Долна Митрополия , ул. „Св.св.Кирил и Методий” № 1, п.к. 5855 тел. 65701, факс: 064 / 837 217 

 

Обявление на тръжна процедура

 

Откривам процедура по продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи дърва за огрев, получени при изпълнението на договор с предмет отсичане на маркирани дървета съгласно сортиментни ведомости в поземлен имот с идентификатор 22215.108.412, предоставен за управление на ВВВУ „Георги Бенковски“ и дърва за огрев, безвъзмездно предоставени на училището със Заповед № РД-362/01.06.2020 г. на командира на ВВС, както следва:

 

Сортименти/ Дървесен вид

Прогнозно к-во,  пр. м3

Ед. Цена с ДДС/ пр. м3

Обща начална стойност с ДДС

Дърва за огрев -  акация, гледичия, черница, др. изд., орех, бряс

283

45,00 лева

12 735,00

Дърва за огрев -  топола

10

27,00 лева

270,00

Дърва за огрев – сухи

50

36,00 лева

1800,00

 

Общото количество дърва за огрев е ориентировъчно и възлиза на 343 пр. м3. В случай, че се получи по-голямо количество, спечелилият участник се задължава да изкупи по-голямото количество по цена, обявена в настоящата процедура за съответния дървесен вид.

Начална тръжна цена: 14 805,00 лева с ДДС (шестнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева).

До участие в процедурата ще бъдат допускани лица, които представят всички изискуеми документи за участие, упоменати в заповедта за провеждане на търга.

Дата и място на провеждането: 14.09.2020г. – от 13.30ч. във ВВВУ „Г. Бенковски” гр. Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 1, „Библиотечен корпус”, Конферентна зала.

Регистрация за участие в търга се извършва всеки работен ден (от 08.09.2020 г. до 11.09.2020 г.) от 08,00 часа до 16,00 часа в дните от понеделник до четвъртък и от 08,00 часа до 14,00 часа в петък, в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация, находяща се в корпус „А“ на ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия, чрез подаване на запечатан непрозрачен плик.

 

НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЮЛИЯН РАДОЙСКИ