Водещи новини

 „Дунав за очите, сърцето и небцето” започна в Никопол

Снимка – Плевен прес. На 13 май в Никопол започна реализацията на проекта „Дунав за очите, сърцето и небцето”. На 13 и 14 май, сдружение „Амур” от град Никопол ще реализира инициативи по проект „Дунав за очите, сърцето и небцето”. Той е естествено продължение на реализирания през 2021 година проект …

Виж още »

Средношколското общежитие „Данаил Попов“ с Литературно-музикална вечер „Слава вам, творци велики!…“

Снимка – Средношколско общежитие „Данаил Попов“-Плевен. Литературно – музикална вечер „Слава вам, творци велики!…“, организирана от Дружеството на писателите и Средношколско общежитие „Данаил Попов“, Плевен е събрало в четвъртък вечер, 11 май ученици, поети, белетристи и почитатели на красивото слово в Плевен. Домакин на литературната среща, посветена на делото на …

Виж още »

Анкетно проучване относно изготвяне на Програма за опазване на околната среда за 2023-2028 година

Снимка – Плевен прес. Във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2023-2028 г., Общинска администрация Плевен провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината. Целта на проучването е …

Виж още »

Приключиха дейностите по обновяване и модернизация на зала „Катя Попова“ в Плевен

Снимка – Пресцентър община Плевен. Община Плевен е бенефициент по проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0005-С01 (№ РД-02-37-1) от 09.02.2022 г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-1.007 …

Виж още »

Започна първи конгрес на Българската асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия в Плевен

Снимка – Плевен прес. С предконгресен курс на Американската Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия стартира Първия Национален Конгрес на БАМИРХ на 12 май. Първият Национален Конгрес на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия с международно участие (БАМИРХ) ще се проведе в периода 12-14 май 2023 г. в …

Виж още »