Начало | Новини | “МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ” обяви началото на кандидатстването по Мярка 1-4.1

“МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ” обяви началото на кандидатстването по Мярка 1-4.1

Обявено е начало на приемът на проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг-Искър”.

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.272, „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
  • на електронната страница на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ на интернет адрес http://mig-kk.eu/
  • в офиса на МИГ на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 –https://eumis2020.government.bg.

Прочетете също

ОУ “Климент Охридски” – Плевен със спечелен проект за работа в библиотечна среда

Снимка – интернет страница ОУ “Кл. Охридски”. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *