Архив на етикети: екология

Приеха Комплексна програма за качеството на въздуха за периода 2021-2025 г. на община Плевен

Автомобилният трафик е сериозен източник на замърсяване. Снимка – Интернет Общински съвет – Плевен прие Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен. Програма е по показатели фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди, основната й цел е планиране на мерки за …

Виж още »

Язовир Горни Дъбник ще става защитена зона

Снимка – интернет. Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000611 „Язовир Горни Дъбник“. Защитената зона е разположена в …

Виж още »