Обяви и съобщения

Обявление

за провеждане на търг при реда и условията на Наредба №7 на МФ за продажба на дърва за огрев Асортименти/Дървесен видПрогнозно к-во,пр. m3Ед. Цена с ДДС /пр. m3Обща началнастойност с ДДСДърва за огрев – широколистни дървета1424,00 лева 336,00 лева Общото количество дърва за огрев е ориентировъчно и възлиза на 14 …

Виж още »

Обява

ОС на БЧК – Плевен организира прием за курс „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”; 2. „Воден спасител на открити водни площи и море”;   3.  Надграждащ курс за море – завършилите успешно курса за „Плувни басейни и водни паркове”   до 18 месеца след завършването на курса.  Изисквания към …

Виж още »