Икономика

Седмица до крайния срок за деклариране на фирмените печалби

images 2

  Седмица остава за подаване от фирмите на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци.Тази година крайният срок е 1 април, защото 31 март е  почивен ден. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис. С нея задължително се подава и годишен отчет за дейността. Юридическите лица, които …

Виж още »

Предстои извършването на археологическо проучване, уведомяват собствениците на имоти да осигурят достъп

Bulgartransgaz

В писмо до кмета на Община Плевен Георг Спартански от „Булгартрансгаз” ЕАД уведомяват собствениците и ползвателите на поземлени имоти, в които се намират археологически обекти, че трябва да осигурят достъп на лицата, получили разрешение за извършването на теренно проучване съгласно чл. 161а от Закона за културното наследство за осъществяване на …

Виж още »

Министерство на земеделието: Над 200 000 стопанства ще бъдат включени в преброяването през 2020 г.

big 9146f6f929700d49768cd76d0a30aa22

Над 200 000 земеделски стопанства у нас ще бъдат включени в обхвата на преброяването през 2020 година. Анкетирането ще започне на 1 септември и ще приключи на 18 декември 2020 г. Това е записано в Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. обнародван в брой 22 на …

Виж още »

Данък се плаща и за автомобили, които не са в движение

стара кола

До края на м. април собствениците на МПС могат да платят данъка върху автомобила си с 5 % намаление. В момента 50 000 са активните партиди в дирекция „Местни данъци и такси“, върху които се начислява данък. В това число са и автомобили, които не са в движение, както и …

Виж още »

75 % от дължимия данък върху МПС се формира от стари автомобили

данъци и такси

Над 74 000 са данъчно регистрираните автомобили в община Плевен по данни от дирекция „Приходи от местни данъци и такси“. Пак от там информират, че 75 % от дължимия данък върху МПС се формира от старите автомобили. Това показва и справката за данъчно регистрираните автомобили в община Плевен според годината …

Виж още »

НАП следи за неплатени данъци чрез мобилно приложение

nap 2 323444

Нова версия на мобилното приложение на НАП позволява проверка дали дадена касова бележка е истинска или фалшива. Проверката става със сканиране на QR код, които поетапно до края на годината ще стане задължителен във всяка касова бележка, издавана от български търговец. Към момента около 50 000 касови апарати печатат такива кодове …

Виж още »

24 млн. лева за подобряване на енергийната ефективност са отпуснати на предприятия в област Плевен

OICPleven Info EE SME collage 20190308 nm a

Договори за почти 24 млн. лева безвъзмездна финансова помощ са подписали 29 малки и средни предприятия със стопански обекти в област Плевен по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, за да въведат енергоспестяващи мерки, препоръчани в енергиен одит. Всички дейности са насочени към подобряване на енергийната ефективност, което не само повишава …

Виж още »