Икономика

Одобрена е бюджетната прогноза за 2024 – 2026 година на Община Плевен

СЕСИЯ 2

Заседание ОбС – Плевен. Снимка – пресцентър. Общински съвет – Плевен, одобри бюджетната прогноза на Община Плевен за периода 2024-2026 г. Прогнозата касае постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за периода. Със свое решение Министерският съвет стартира бюджетната …

Виж още »

С постигнати цели приключи изпълнението на проекта „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“

ПРОЕКТ

На заключителна пресконференция днес бяха представени резултатите от изпълнението на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004-0006-C01 (№Д-34-124 /19.11.2019 г.), който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ …

Виж още »

НС удължи бюджета до 31 юли

БЮДЖЕТ

С 207 гласа „за”, нито един против и въздържал се, Народното събрание прие с предложените редакционни предложения допълнително удължаване на бюджета. До приемане на закон за държавния бюджет, но не по-късно от 31 юли 2023г., приходите се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходи, предоставянето на трансфери …

Виж още »

Черешите в Плевен – от 6 до 14 лева. Тази година реколтата е наполовина.

ЧЕРЕШИ

Репортерска проверка в магазинната мрежа в централната част на Плевен установи, че диапазонът в цената на килограм череши е голям. От 5.90 до 12.90 за килограм, а в някои магазини стигат до 14 лева. Търговците казват, че ги докарват от пловдивските села или от борсата в София. Там цената е …

Виж още »

Производителите на кисело мляко пред опасност да загубят производството си

КИСЕЛО МЛЯКО

Под заглавие “Българското кисело мляко, произведено в Полша – абсурдът, който ще довърши родните производители”, сайтът Агри.бг съобщава тревожната новина за тази поредна опасност грозяща наш уникален български продукт. В статията се казва още: “Полша е на път да получи лицензионни права да произвежда българско кисело мляко. С това се …

Виж още »

АДФИ: 40% от обществените поръчки са далавера. Над 2 млн.лв. са потънали.

АДФИ

Снимка – интернет. Обществените поръчки остават благодатен терен за нарушения и злоупотреби с публичните ресурси. Този извод се налага от отчета за работата на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2022 г., разгледан на заседанието на служебното правителство в сряда, 31 май. Данните от ревизиите, извършени от АДФИ през миналата …

Виж още »

МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ ОБЯВЯВА  ПРИЕМ ПО  МЯРКА6.4 „ИНВЕСТИЦИOННА ПОДКРЕПА ЗАНЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОНСТИ“ , ЧРЕЗ СВОМР,ФИНАНСИРАНА ПО ПРСР 2014-2020

mig belene nikopol logo

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ На основание решение на Управителния …

Виж още »