Икономика

Важно за работодателите, желаещи да получат средства по мярката 60/40 

Агенция по заетостта кани работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.10.2020 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г. (втория дизайн на мярката 60/40), да подават заявление и изискваните към него документи до 17,00 ч на 15.10.2020 г. На вече одобрените работодатели по втория дизайн …

Виж още »

Община Плевен се включва в глобална застъпническа кампания

Oбщина Плевен ще се включи в Build Solid Ground – глобална застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. Инициативата се организира в страната ни от Habitat for Humanity Bulgaria за трета година, целта е да се изгради …

Виж още »

Никопол: ОИЦ с информационна среща утре за възможностите на европейските фондове

На утрешния 13-ти октомври Областният информационен център – Плевен ще проведе информационна среща /открита приемна/ в община Никопол за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ в България. В индивидуални и групови срещи с потенциални бенефициенти и широката общественост, експерти от Областния информационен център ще представят възможности за преодоляване …

Виж още »

Активите на новоизградени обекти по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” се предават на Асоциацията по водите – Плевен

Във връзка с чл. 4.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги Община Плевен като член на Асоциацията по ВиК започна процедура по предаване на новоизградените публични активи, публична общинска собственост, придобити от Община Плевен чрез изпълнението на …

Виж още »

Напредва реконструкцията на пречиствателната станция на Плевен и Долна Митрополия

Напредва осъществяването на най-мащабния обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” – „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”. Строително-монтажните работи се извършват активно, преодоляват се трудностите, свързани с доставката на оборудването от …

Виж още »

Младежка програма за заетост стартира през 2021

Стартира програма „Старт на кариерата” за заетост през 2021. Кандидатите за участие в програмата е необходимо да отговарят на следните изисквания: • Да са младежи на възраст до 29 години, ненавършени до 30.10.2020 г включително • Да притежават висше образование, съответстващо на посочено от работодателя, за заемане на конкретното работно …

Виж още »

Над 2.8 млн лева за малките фирми от област Плевен за справяне с пандемията

Областният информационен център – Плевен, ще проведе кампания за представяне на актуални и предстоящи процедури за преодоляване на последствията от пандемията Covid – 19. Предстоящите процедурите се финансират по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Адаптиране на дейността на МСП в контекста на Covid -19 Допустимите дейности са свързани със създаване …

Виж още »