Обяви

МИГ Белене-Никопол удължава крайния срок за трети прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР-2014-2020

1 2 1

МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ УДЪЛЖАВА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ТРЕТИ ПРИЕМ  ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“  от ПРСР-2014-2020 ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ЧРЕЗ СВОМР, ПО ПРСР 2014-2020, ЧРЕЗ ЕЗФРСР Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, …

Виж още »

МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ ОБЯВЯВА  ПРИЕМ ПО  МЯРКА6.4 „ИНВЕСТИЦИOННА ПОДКРЕПА ЗАНЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОНСТИ“ , ЧРЕЗ СВОМР,ФИНАНСИРАНА ПО ПРСР 2014-2020

mig belene nikopol logo

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ На основание решение на Управителния …

Виж още »

Временно ограничение на движението и паркирането на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ на 16 декември

УЛИЦА

В часовия диапазон от 10.00 часа до 11.00 часа на 16 декември/петък/ временно ще бъде ограничено движението, спирането и паркирането на моторни превозни средства на ул. „Св. Св. Кирил и Методий”. Причината е провеждане на празнично шествие по случай дипломиране на лекари от Випуск`2022 на Медицински университет– Плевен. Шествието ще тръгне от …

Виж още »

НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен, с участник в Националния финал по спелуване

ГЛАВНА 9

Снимка – НУ “Патриарх Евтимий”, Плевен. НУ“Патриарх Евтимий“-Плевен за първи път има участник в Националния кръг  на състезанието по сплуване SPELLING BEE JUNIOR. На 30.03. 2022г г, в онлайн среда, се проведе регионалния кръг на SPELLING BEE JUNIOR. Състезанието протече  доста напрегнато в 14 рунда. С правилното спелуване на думата …

Виж още »

МИГ Белене – Никопол набира проектни предложения за безвъзмездно финансиране по мярка 7.5

mig belene nikopol logo

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД …

Виж още »