Обяви

Временно ограничение на движението и паркирането на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ на 16 декември

В часовия диапазон от 10.00 часа до 11.00 часа на 16 декември/петък/ временно ще бъде ограничено движението, спирането и паркирането на моторни превозни средства на ул. „Св. Св. Кирил и Методий”. Причината е провеждане на празнично шествие по случай дипломиране на лекари от Випуск`2022 на Медицински университет– Плевен. Шествието ще тръгне от …

Виж още »

НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен, с участник в Националния финал по спелуване

Снимка – НУ „Патриарх Евтимий“, Плевен. НУ“Патриарх Евтимий“-Плевен за първи път има участник в Националния кръг  на състезанието по сплуване SPELLING BEE JUNIOR. На 30.03. 2022г г, в онлайн среда, се проведе регионалния кръг на SPELLING BEE JUNIOR. Състезанието протече  доста напрегнато в 14 рунда. С правилното спелуване на думата …

Виж още »

МИГ Белене – Никопол набира проектни предложения за безвъзмездно финансиране по мярка 7.5

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД …

Виж още »