Начало | Новини | “Карловски карст Червен бряг – Искър” стартира разяснителна кампания за предстоящ проект

“Карловски карст Червен бряг – Искър” стартира разяснителна кампания за предстоящ проект

Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ стартира кампания по информиране на местната общност чрез конференции, срещи, информационни събития, обучения  и семинари за подготовка на проекти

Проектите са на обща стойност 7 353 808 лв. Четирите оперативни програми ще изпълняват малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища, детски градини, читалища и институции.

Финансовият ресурс за земеделски производители, микро фирми, както и за изграждането на инфраструктура на територията на общините Червен бряг и Искър е в размер на 2 933 700 лв. Средствата са представени се от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) могат да бъдат усвоени от местните малки и средни предприятия 1 955 800 лв. За проекти, насочени към осигуряване на интегрирани социални и здравни услуги в домашна среда и в общността са осигурени 1 486 408 лв. от  Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР). А 977 900 лв. са средствата за образователни проекти и за интеграция на уязвими и малцинствени групи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

Основната цел на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  е разширяване възможностите за развитие на целия район и повишаване качеството на живот и стандарт на местните жители на територията на 2 общини, както и осигуряване на благоприятна среда за бизнес, създаване на работни места и облагородяване на селата като цяло.

Екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, при спазване изискванията за публичност и  пълна прозрачност, започват кампания по информиране на местната общност чрез конференции, срещи, информационни събития, обучения и семинари за подготовка на проектите.

На 24 и 25 септември 2019 г. ще се проведат две еднодневни конференции за популяризиране на стратегията за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър и прилагане на подхода на територията на двете общини Червен бряг и Искър.

Първата ще е на 24.09.2019 от 10:30 ч. в Ритуалната зала в Червен бряг.

Втората е насрочена за 25.09.2019 отново от 10:30 ч., този път в ЗАЛА 3 – на НЧ „Ламби Кандев 1893“, гр. Искър.

Прочетете също

ОУ “Климент Охридски” – Плевен със спечелен проект за работа в библиотечна среда

Снимка – интернет страница ОУ “Кл. Охридски”. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *