80 деца от община Долна Митрополия бяха на лагер – обучение

Общинският център в Байкал е място за учене, забавление и срещи. Снимка – Пресцентър.

В Общинска център за извънучилищни дейности и занимания по интереси с. Байкал,  продължи изпълнението на Дейност 5  „Организиране и провеждане на лагери-обучения“ Дейност 5  „Организиране и провеждане на лагери-обучения“ по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, Договор  № BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C03, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дейността беше спряна, поради въведените противоепидемични мерки, свързани с COVID – 19.

Снимка – Пресцентър.

През периода 27.06.2021 г. – 16.07.2021 г.  се проведоха два тридневни и два петдневни лагери за 80 ученици от три училища на територията на община Долна Митрополия.

Снимка – Пресцентър.

За провеждането на лагерите беше изготвена програма за всеки ден от престоя на учениците за занимателни и образователни дейности, включващи спорт, еко-походи, посещения на туристически и исторически обекти, дискотека, занимателни състезания и викторини.

Снимка – Пресцентър.

 Пресцентър Община Долна Митрополия

Споделете:

Прочетете също

Нов асфалт е положен на улиците до стадиона и гробищния парк в Плевен

Снимка – Пресцентър община Плевен. Извършват се дейности по текущ ремонт на пътните платна на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.