Начало | Без категория | НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА СТАРТИРА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА СТАРТИРА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Община Плевен подписа договор за финансиране изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен”, съобщи заместник-кметът с ресор „Проекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и е на стойност 773 978,08 лв. Ще бъдат обхванати 334 лица от всички 25 населени места в общината. Целевата група са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Ще бъде прилаган комплексен подход за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социално услуги на територията на общината. Чрез проекта ще се предоставят интегрирани мобилни услуги чрез съчетаване на действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални, здравни и психологически в общността или в домашна среда; ще се оказва подкрепа за организиране на ежедневието и създаване на условия за социални контакти.  

       Срокът за изпълнение е 22 месеца, дейностите започват от 01.07.2019 год. Първите 10 месеца от проекта са за подготовка за изпълнение на планираните дейности: сформиране на екип, подбор на персонал и потребители и обучение на наетите лица. Управлението на услугата ще е в обособен център на ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” № 4. Към центъра ще бъдат назначени 52 служители – социални работници, домашни санитари, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, шофьори. Към всеки потребител ще бъде приложен индивидуален подход при определяне на вида и оптимално необходимото време на месец за предоставяне на почасовите услуги. Ще се предоставят следните услуги: оказване на административна помощ за попълване и изготвяне на документи; здравни консултации и измервания; психологическа подкрепа; рехабилитация; помощ в ежедневните задължения. Целта е да се подобри качеството на живот и достъпът до услуги за социално включване, както и да се отговори на комплексните потребности на хора над 65 години и на такива с увреждания в невъзможност за самообслужване. С изпълнение на проекта ще се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността и ще се предостави реална възможност за връщане на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.

Прочетете също

Първо място за второкласничка от НУ “Отец Паисий” на междуучилищен турнир по плуване

Ученичката от втори “б” клас на Начално училище “Отец Пасий” – Плевен, Доротея Минкова спечели …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *