5-членна работна група ще предлага разпределянето на държавната субсидия за читалищата в община Плевен

429511097 6719940178109928 3236457288836484998 n

Заместник-кметът на община Плевен с ресор “Проекти и хуманитарни дейности” Елина Димитрова (в средата). Снимка: “Плевен

прес”

5-членна работна група ще предлага разпределянето на държавната субсидия за читалищата в община Плевен. Това стана ясно на работна среща на представителите на читалищата на територията на общината, която се проведе на 20 февруари в Заседателната зала в сградата на общинската администрация.

В началото на срещата заместник-кметът на община Плевен с ресор “Проекти и хуманитарни дейности” Елина Димитрова представи комисия за разпределяне на предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност за финансовата 2024 г., включваща представител на община Плевен и представители на всяко читалище на територията на общината в състав:

председател – Елина Димитрова и членове – Ивайло Атанасов – председател на НЧ “Съгласие 1869”, Мария Денкова – председател на НЧ “Христо Ботев”, Любомир Маринов – председател на НЧ “Ракитин”, Катя Божикова – секретар на НЧ “Лик”, Наталия Минкова – секретар на НЧ “Извор”, Даниела Заркова – председател на НЧ “Пробуда 1990”, Пламен Николов – секретар на НЧ “Цветан Спасов 1959”, Михаил Шишков – председател на НЧ “Развитие 1998”, Николай Маринов – председател на НЧ “Парашкев Цветков 2003”, Ивайло Манчев – председател на НЧ “Тракия 2013”, Невин Джевдетова – председател на НЧ “Берлик 2017”, Явор Стоянов – председател на НЧ “Родолюбие 2018”, Илка Георгиева – секретар на НЧ “Христо Ботев”, Ваня Иванова – председател на НЧ “Христо Ботев” – с. Бохот (представлявана с пълномощно от секретаря Валя Христова), Нина Михова – секретар на НЧ “Наука 1927”, Анелия Веселинова секретар на НЧ “Просвета 1907”, Любомир Коцев – секретар на НЧ “Пробуда”, Тереза Василева – секретар на НЧ “Изгрев 1926”, Елена Първанова – секретар на НЧ “Искра 1912” – с. Гривица, Пенка Иванова – секретар на НЧ “Пробуда” – с. Дисевица, Станка Николова – секретар на НЧ “Христо Ботев” – с. Коиловци, Павлина Захариева – секретар на НЧ “Пробуда” – с. Мечка, Ваня Орозова – председател на НЧ “Пробуда 1912” – с. Николаево, Ангел Маринов – председател на  НЧ “Изгрев 1929” – с. Опанец, Кристина Христанова от читалището в Славяново, Мая Личева – НЧ “Паисий Хилендарски” – Славяново, Гяла Нинова – секретар на НЧ “Бъдеще 1927” – с. Тодорово, Габриела Тончева – секретар на НЧ “Пробуждане” – с . Тученица, Яна Иванова – секртар на НЧ “Просвета 1923” – с. Ясен, Ваня Колева – секретар на НЧ “Просвета 1997” – с. Радишево, Елена Велкова – НЧ “Слънце 1927” – с. Ралево, Пламен Петков – председател на НЧ “Асен Златаров 1939” – с. Къшин, Анета Ганчева – председател на НЧ “Хелион” 1926 – с. Горталово, Венета Кирилова – секретар на НЧ “Наука 2000” – с. Ласка, Маргарита Узунова – секретар на НЧ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Търнене, Юрий Мичев – председател на НЧ “Пробужднае 1897” – с. Пелишат, Мишел Станев – председател на НЧ “Възраждане”, Пламен Мончев – председател на НЧ “Черноризец Храбър” и Иван Стоянов – НЧ “Иван Джонев 2010”.

Съставът на комисията е определен със заповед на кмета д-р Валентин Христов и в нея влизат представители на 40 читалища в общината – председатели и секретари.

В залата присъстваха и представители на Общински съвет – Плевен, в лицето на неговия председател доц. д-р Иван Малкодански, Димо Дешев – председател на Постоянната комисия по култура, читалища, вероизповедания и международна дейност, Веселка Лилова – член на комисията, и общинският съветник Станислав Иванов.

Елина Димитрова предложи заседанието да протече при дневен ред от две точки:

– избор на работна група, която да точкува всички представени досега отчетни доклади на читалищата

– сформираната работна група да състави протокол и да отправи предложения за разпределение на държавната субсидия.

Предложението беше прието с единодушно с мнозинство от 32 гласа.

Председателят Елина Димитрова обяви, че след съгласуване с Отдел “Култура и туризъм”, работната група предлага в нейния състав да влязат представители – председател или секретар – от плевенските читалища “Съгласие 1869” и “Христо Ботев”, НЧ “Христо Ботев” – с. Коиловци, НЧ “Климент Браницки” – Славяново и НЧ “Пробуда” – с. Буковлък.

Предложението беше прието единодушно с 30 гласа “за” и двама въздържали се.

Кметът на село Къшин Пламен Петков, който е и председател на местното читалище, предложи в работната група да присъстват членове от читалищата с половин щатна бройка, но предложението не беше подложено на гласуване.

По друго негово предложение беше избрана тричленна контролна група, която да наблюдава дейността на работната група и да включва представители на читалищата в селата Бохот и Къшин и НЧ “Родолюбие 2018” от Плевен.

По предложение на председателя на НЧ “Съгласие 1869” Ивайло Атанасов беше гласувано до 21 февруари да бъде изготвен график за дейността на работната група, а от 22 февруари избраната работна група да започне своята същинска дейност по разглеждането на отчетите на читалищата.
Беше решено работната група да състави протокол и подписана от всички членове анкетна карта за всяко читалище не по-късно от 1 март, а на база получените точки ще предложи на комисията разпределението на 103 бройки, след аргументирано предложение.

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 7 март.

428663199 6719939578109988 3830234595641743225 n

428658577 6719941241443155 4878570080449013270 n

Снимки: “Плевен прес”

Споделете:

Прочетете също

IMG 20240417 115910

Две инициативи, насочени към децата, се проведоха в Районен съд – Плевен

Две инициативи, насочени към децата, се проведоха в Районен съд – Плевен днес, 17 април, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *