46 точки в дневния ред на сесията на Общински съвет – Плевен

сесия 02.2023 3
Снимка – ОбС-Плевен.

Общински съвет – Плевен, се събира за редовното си заседание в четвъртък – 30 март, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 46 точки, от които 45 са внесените предложения и едно питане от общински съветник. Традиционно сесията на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията:

https://obs.pleven.bg/.

Първа точка в дневния ред е обсъждане на Програма за развитие на туризма в община Плевен през 2023 г. Програмата е в три раздела. Първи раздел са събития с регионално и национално значение, който включва: Провеждането на Винарско изложение „Сторгозия” през м. септември с участието на винопроизводители от Плевенския регион и Северозападна България; Национална среща на сертифицираните туристически центрове в страната на тема „Добри практики и проблеми в работата на туристическите информационни центрове”; Ревю на български национални костюми от фонда на Регионалния исторически музей; Международен фестивал по маримба и ударни инструменти; Международният ЕСЕН Джаз Фест; и отбелязването на Международния ден на туризма – 27 септември.

Вторият раздел касае рекламна дейност – издаване на информационни дипляни, рекламни материали за природните забележителности, рекламни клипове за най-важните плевенски забележителности, изработване на сувенири за магазина на Туристическия център. Раздел трети е информационно обслужване.

Сесията ще продължи с представяне изпълнението през 2022 г. на мерки, заложени в общинската Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г., след което съветниците ще разгледат програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за текущата година. На свое заседание Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“ е обсъдила програмите на „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. След разисквания, членовете на Комисията изразяват положително становище и предлагат на Общинския съвет да ги утвърди.

Предложение за определяне размер на средства за финансиране на спортните клубове, отговарящи на изискванията на общинската Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на общината, е пета точка в предварителния дневен ред. Поради специфичната ситуация тази година, свързана с неприет национален бюджет, съответно няма внесени и приети общински бюджети. Въпреки че Община Плевен няма нормативно задължение да подпомага спортните клубове, финансовото подпомагане от страна на местния бюджет е от значение за тяхната дейност. Следващите месеци са наситени със състезания в спортните календари на всички федерации и спортните клубове имат нужда от подпомагане именно в този период, особено за детско-юношеските си школи, се посочва във внесеното предложение до съветниците.

Този месец в дневния ред влизат и още две предложения, свързани със спорта в Плевен – за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за два спортни обекта – многофункционална спортна сграда „Спартак“ и зала „Балканстрой“, и двете са частна общинска собственост.

Дневният ред на предстоящата сесия включва още: Предложение за определяне броя, вида и местонахождението на отделните видове общински жилища по фондове; Предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди в местността „Комудара“ във връзка с проект за изграждане на местен общински път Плевен – с. Търнене; Предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб – Плевен и на Плевенска филхармония, на общински имоти в Плевен; Безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на Стадион „Плевен“ и зала баскетбол „Балканстрой“; и др.

Последна точка в предварителния дневен ред е питане, внесено от общинския съветник Свилен Атанасов.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен, за м. март, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30032023-g

ОбС – Плевен

Споделете:

Прочетете също

450904168 1001894185270441 6751637468246628993 n

Отлично представяне на НЧ „Осъм – 1894″ с. Градище  на фолклорния фестивал в Славяново

На 6 юли самодейците при НЧ „Осъм – 1894″ село Градище  участваха  във Фолклорния  фестивал …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *