12 милиона ще струва закриването на старото депо за отпадъци край Плевен

Първа копка на закриване на депото за отпадъци. Снимка – Плевен прес.

На 13 юли 2021г. с церемония „Първа копка“, направена от Стефан Милев –  заместник кмет и ръководител на проекта и Борислав Якимов, представител на изпълнителя ДЗЗД „Плевен 2020“ , беше даден старт на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Плевен“.  Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.  Той е в  изпълнение на задълженията на  България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Церемония „Първа копка“. Снимка – Плевен прес.

До 28 април 2022 г. трябва окончателно да е закрито и рекултивирано съществуващото общинско депо за отпадъци. Предвиденият бюджет е 12 241 909,84 лева.

„Този проект е продължение на усилията на Община Плевен да подобрява екологичната ситуация на общината. Новото депо за битови отпадъци, което използва нашата и още няколко общини, беше открито през 2015г. Неяснотите около финансирането е причина да се забави толкова време рекултивацията на старото депо. То е едно от много големите – 185 дка“ каза   на пресконференцията по – късно ръководителят на проекта – Стефан Милев. Той  изрази надежда фирмата изпълнител да изпълни качествено и в срок предвидените дейности и очерта основните акценти по изпълнението.

Снимка – Плевен прес.

Дейностите са в три направления – изготвяне на работен проект, анализи на почвени и хумусни проби, авторски и строителен надзор; техническа и биологична рекултивация и организация и управление. Стефан Милев  подчерта, че се очаква:  

  • Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
  • Елиминиране на  рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него;
  • Намаляване на рисковете за човешкото здраве;
  •  Постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

След рекултивацията  депото ще бъде  173 дка, като на финала  цялата територия на старото сметище ще бъде покрита с 30 хиляди кубични метра  хумусна почва и засята с трева.

В пресконференцията взеха участие служители от общинската и областната администрации и представители на медиите. Снимка – Плевен прес.

Стефан Милев се спря подробно на начина на финансиране. Общината се разплаща с фирмата изпълнител и след това изисква от финансиращият орган средствата да и бъдат възстановени. „Надявам се да работим в пълен синхрон с изпълнителя и да не се налага Община Плевен да поема нови задължения, както и управляващият орган да бъде на висотата на нашите очаквания“ подчерта на финала той.

Прочетете също

Община Плевен призовава: Да карантинираме колите поне за ден през Европейската седмица на мобилността

Атрактивни награди за атрактивни снимки ще раздаде Община Плевен

Община Плевен призовава: Да карантинираме колите поне за ден през Европейската седмица на мобилността Община …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *