Проект на плевенската Езикова удостоен с Европейски знак за качество

Източник– ПГПЧЕ гр. Плевен

На 13 декември в зала “София” на хотел Метрополитън бе проведена Националната церемония на Центъра за развитие на човещките ресурси за връчване на Националните eTwinning награди. Е-Twinning, проектът на ПГПЧЕ – гр. Плевен на тема „Доброволчество, ангажираност, отговорност. Обмен на добри практики” с работен език френски, беше удостоен с грамота и първа награда във възрастова група 16-19 г. – екип на проекта: Таня Илиева – автор на проекта и старши учител по философия на френски език и Грета Димова – координатор на проекта и заместник-директор по учебната дейност. Същият проект е удостоен с Европейски знак за качество.

Целта на проекта беше да допринесе за опазването на природата чрез запознаване на училищната общност с проблема за измененията в климата. Участниците в проекта развиха не само своите езикови и компютърни умения, те създадоха 6 работни тетрадки, многоезичен речник с екологични термини, проучиха климатичните промени във всяка страна-партньор и създадоха филм „Промените на времето”, брошура със снимки, карти, климатограми, източници на замърсяване в региона на всяка държава, а съвместният обмен на култури допринесе за утвърждаване на европейската им принадлежност.
Проектът е интердисциплинарен, което позволява на ученици от Румъния, Полша, България, Гърция, Италия и Португалия да работят и да овладяват различни области на европейските ключови компетентности. Акцентът беше поставен върху интегрираното обучение въз основа на решаване на проблема с опазване на околната среда. По този начин се окуражи прилагането на иновативни подходи за преподаване чрез използване възможностите на новите технологии, практическа работа и интерактивни методи.
По време на събитието бяха представени най-успешните eTwinning проекти за 2019 година, сред които и проектът на ПГПЧЕ – Плевен.

Прочетете също

Плевен се присъединява към градовете, в които се събират разделно отпадъци от текстил, дрехи и обувки

Снимка – пресцентър община Плевен. Контейнери за отпадъци от дрехи, текстилни материали и обувки са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *