Язовир Горни Дъбник ще става защитена зона

Снимка – интернет.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000611 „Язовир Горни Дъбник“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Телиш, гр. Койнаре, с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен,с. Крушовица, с. Садовец, с. Горни Дъбник,община Долни Дъбник, област Плевен.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен (гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 А, централна поща п.к. 35).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Споделете:

Прочетете също

Пламен Александров: 700 руски граждани живеят в област Плевен

Пламен Александров. Снимка – Плевен прес.  Пламен Александров е координатор на ПП „Русофили за Възраждане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.