Шест общински фирми представят финансови отчети пред комисии в Общински съвет – Плевен

sesia 10 2022 1 1024x725 1
Снимка – ОбС – Плевен.

Финансови анализи, придружени с отчети за приходите и разходите към 30 септември 2022 г., представят този месец пред комисии в Общинския съвет шестте общински дружества в Плевен. Финансови справки са внесли: ДКЦ II, ДКЦ III, „Инжстрой“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД.

Съгласно изискванията на общинската нормативна уредба, управителните органи на дружествата представят пред постоянната комисия по “Стопанска политика и транспорт” писмен анализ за финансовите си резултати. Анализът е придружени от отчет за приходите и разходите, баланс и доклад на контрольора за всяка фирма.

Анализ на финансовото състояние на „ДКЦ II Плевен” към 30.09.2022 г. показва, че дружеството е в добро финансово състояние. Няма финансова задлъжнялост към фирми и държавни институции. За периода дружеството посочва отчетена счетоводна печалба от 9 844,06 лв. Реализираните приходи от дейността са 2 206 261,41 лв., което е с 240 859.15 лв. повече в сравнение към 30.09.2021 г.

От ДКЦ II отчитат изпълнение на дейностите, заложени в инвестиционната програма – закупуване на нова апаратура (микроскоп, УВЧ, лазар, ЕКГ, гинекологичен стол), инвестиции в материалната база (климатици и компютри) и инвестиции в персонала (курсове, семинари и индивидуални обучения). Посочва се и разширяване на предлаганите медицински услуги, както и предоставяне на изнесени такива с цел улесняване на населението.

Анализ на финансовото състояние на „ДКЦ III Плевен” показва, че в структурата на приходите за деветмесечието 95.8 % са от медицински дейности /1 807 хил. лв./, от тях по договор с РЗОК са 92.4 %. Приходите като цяло имат голям ръст спрямо същият период на 2021 г., с 305 000 лв., или с 18 %, което се дължи на актуалните цени по НРД.

Разходите за деветмесечието на 2022 г. са увеличени с 19.8 % /295 000 лв./, спрямо същият период на 2021 г. Най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения и социални осигуровки на персонала – общо 82%, следван от разходите за материали, основно за медикаменти, консумативи, рентгенови филми и реактиви – 10.5 %, за амортизационни отчисления – 2.2 %, за външни услуги – около 4 % и др. разходи – 1.3 %. Дружеството изплаща текущите си задължения в срок с наличните парични ресурси, без просрочие към персонал и доставчици.

Баланс и отчет за приходи и разходи за третото тримесечие на годината внася и фирма „Инжстрой“. В справката от дружеството е записано, че краткосрочните му задължения към 30.09.2022 г. са в размер на 1986 хил. лв., а краткосрочните вземания – 587 хил.лв. Към посочената дата средносписъчният състав на дружеството е 83 лица. Фирмата няма просрочени задължения към държавата, персонала и лизингови компании. Приходите за бъдещи периоди са в размер на 317 хил. лв.

Анализът на финансовото състояние на „Тролейбусен транспорт“ показва следното: Към 30 септември 2022 г. броят на превозените пътници е 12 342 619, от тях с билети 2 403 340 и 9 939 279 с абонаментни карти. Пътуващите с билети намаляват с 5 %, а се увеличават пътуващите с абонаментни карти – 15.20 % спрямо същия период на 2021 г., като увеличението е резултат от премахване на някои ковид ограничения.

Най-голям е броят на пътуванията на възрастни граждани над 70 години от всички пътуващи с абонаментни карти за цялата градска мрежа – 41 985 карти за 35 6874.15 лв. /без ДДС/. След тях се нареждат пътуванията на възрастни граждани от 65 до 70 г. – 14 252 карти за 153 301.06 лв./без ДДС/. На последно място е броят на пътуванията на възрастни граждани до 65 г. – 1776 бр. за 42 285.01 лв. /без ДДС/

Средствата за компенсация на издадените абонаментни карти за възрастни граждани по подадени справки и получени от Община Плевен (от държавен бюджет) са 170 129.64 лв. /без ДДС/. За учащи и студенти за този период на 2022 г. по подадени и получени от Община Плевен (от държавен бюджет) са 92 854.37 лв. /без ДДС/ .Общата сума получена за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози е 564 805.82 лв.

Пробегът с пътници към 30.09.2022 г. е 1 885 253 км., в това число от тролейбуси 1 624 216 км. и 261 037 км. от 13 електрически автобуси. За същия период на 2021 г. пробегът с пътници е 1 806 942 км. Увеличението е с 4.33 % в резултат от променената транспортна схема и въведените нови автобусна линия №11 „ЛВТ – Гробищен парк Чаира“ и автобусни градски линии №19 с маршрут “жк „Дружба“ – Първа клинична база – Втора клинична база“, линия №20 с маршрут “Моста – Стъкларски завод“ и линия №21 с маршрут „жк „Дружба – Стъкларски завод“, както и междуселищната линия Плевен – Гривица.

В анализа на финансовото състояние на „Паркстрой“ ЕООД е записано, че за периода дружеството е извършвало основни дейности по договор с Община Плевен за поддържане на общински зелени площи и паркоустройство на територията на общината. Основните дейности са поддържане на дървесно-храстовата растителност, почистване на зелени площи, алейна мрежа и детски площадки, ремонт на детски площадки в града, както и почистване и поддържане на парк Кайлъка, ремонти на съществуващи съоръжения и изработка на нови, засаждане на цветя на пл. „Възраждане“, косене на Гробищни паркове и почистване от дървесно- храстова растителност река Тученишка, Гривишка бара и рекичката на ул. „Ген. Колев“, река Чернелка, с. Къртожабене и пътя до с. Къшин и от Плевен до разклона на с. Търнене.

За периода реализираните приходи по договорите с Община Плевен са в размер на 1 446 154,48 лв., в т.ч. 215 325,10 лв. от почистване на парк „Кайлъка“. „Паркстрой“ няма просрочени задължения и спазва всички срокове и падежи към доставчиците и към Републиканският бюджет. От началото на годината до края на м. септември от дружеството са предоставени средства за реклама и спонсорство на БК Спартак Баскет Джуниър, гр. Плевен и на Общински Футболен клуб Спартак Плевен.

Анализът на финансовото състояние на „Тибор“ ЕАД показва, че фирмата приключва деветмесечието на 2022 г. със счетоводна печалба от 10 553 лв., при отчетена счетоводна загуба 16 875 лв. за същия период на 2021 г.

Събраните приходи от продажби за периода са в размер на 743 хил. лв. при 567 хил. лв. за същия период на предходната година, съответно общо приходите за деветмесечието на 2022 г. са в размер на 834 хил. лв. при 629 хил. лв. за предходната година. Т.е. дружеството отчита увеличение на общо приходите с 205 хил. лв.

Отмяната на ограничителните мерки, наложени поради епидемията от COVID-19, отварянето на всички търговски обекти и пазара на колите, доведе до съществено увеличение на приходите на дружеството. От друга страна, за увеличението на приходите допринесе и актуализацията на размера наемните цени на обектите и търговските маси с процента на инфлацията, считано от 1 април тази година. За деветмесечието на 2022 г. са събрани и преведени в приход на общинския бюджет такси в размер на 20 893 лв.

Финансовите справки влизат за разглеждане в две от постоянните комисии – по “Стопанска политика и транспорт” и по „Бюджет и финансова политика“, съгласно резолюция на председателя на местния парламент Мартин Митев https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-noemvri-2022-g/.

Заседанията на комисиите са насрочени за следващата седмица – 22 ноември (вторник), от 15:00 ч.

ОбС – Плевен.

Споделете:

Прочетете също

Президентът г-н Румен Радев –патрон на семинар , организиран от ВВВУ „ Георги Бенковски“ по повод 60 –тата годишнина от първия полет на човек в Космоса

Румен Радев свиква първото заседание на 50-ото Народно събрание на 19 юни

Със свой указ на основание чл. 75 от Конституцията, държавният глава Румен Радев свиква на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *