Читалищата – начин на употреба

Читалищата - начин на употреба
Участниците в срещата на 13-ти октомври т.г. Снимка – Плевен прес.

Тази тема брадяса. И ако я повдигаме отново, то е защото на 26-ти октомври т.г. общинските съветници трябва да решат: срещу какво ще раздадат безвъзмездното ползване  на общинска собственост от страна на читалищата ? Срещу дейност ли ще бъде или срещу партийна лоялност ? И още: на какво ще стъпят при вземане на подобно решение. На резултатите от доклада за проверка на предоставения сграден фонд или на местни икономически и партийни лобита и интереси ?

Самите читалищни дейци ще намерят ли кураж да огласят нелицеприятните истини за читалищата – фантоми, извършващи дейност само на книга ? Същото се отнася и за бившите кметове и общински съветници допуснали безконтролното ползване на общинска собственост. Същите ще признаят ли незаконосъобразността на подписаните допълнителни анекси към договорите с читалищата, даващи им право да преотдават под наем предоставената им общинска собственост в нарушение на ЗОС ? Тези анекси оневиняват читалищата и те са прави да твърдят, че не са извършили никакви нарушения на ЗОС.

На 25-ти септември т.г. сегашният кмет Г. Спартански е внесъл в Общинския съвет предложение относно безвъзмездното предоставяне правото на ползване на общинска собственост от страна на читалищата. В него е заложен срок за ползване от 1 до 3 години. Аргументът е: „този период ще позволи ефективен контрол по отношение стопанисването на сградите от читалищата и ще ограничи самоволното преотдаване на трети лица“.

На 13-ти октомври т.г.  на изненадваща среща с читалищни дейци идва Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища. За тази среща не са уведомени медии, община, началник отдел „Култура“. Не са уведомени и абсолютно всички читалища в общината. Кой е организаторът на срещата – по този въпрос се мълчи. Кой е поканил Дойнов – пак мълчание. Защо не са уведомени медии и началникът на отдел „Култура“ в общината – мълчание. Затова пък г-н Дойнов заяви пред присъстващите, че срещу читалищата се водят пунически войни от страна на общинската администрация и въпросът може да стигне и до Страсбург. За което получи задочна покана от кмета Спартански за „пряк дебат, в който да си изясним кой е „убиецът“ на читалищата и дали ми е фикс идея да разсипвам нещо, което по същество не съществува в една голяма част от плевенските читалища“.

Макар и непоканена Стефка Григорова – началник на отдел „Култура“ заяви на въпросната  среща: Комисията, на която бе възложена проверката за ползване от страна на читалищата на предоставения сграден фонд, посети всички читалища, на които им изтича 10-годишният срок. Единственият мотив договорът да бъде подновен за 3 години е, че 10-годишният срок кара някои от читалищните настоятелства да се чувстват собственици на общинската собственост. Да не говорим колко са примерите за отдаване на общинска собственост под наем независимо изричното разпореждане на чл. 10 на договора на читалищата с община Плевен. Преди да започне тази среща коментирахме с г-жа Минкова, че в момента едни наематели в читалище “Извор“ не могат да бъдат принудени да напуснат общинската собственост. Същият проблем има и в читалище „Ракитин“.

Коя е институцията, която прави всичко възможно да се решат тези проблеми ? Ако една институция е обявила на някой война, няма да полага тези усилия да се справи с проблема. Аз съм изумена от това, което чух. Може ли в едно читалище уважаеми господине /Н. Дойнов – б.а./, единствената дейност, която се извършва в общинската собственост, е да бъде технически оборудвана и това читалище да се занимава само с продажбата на интернет и кабелна телевизия. Това читалище ли е ? Моята представа за читалище е различна.

За късмет на община Плевен, в Плевен има 15 читалища, които са наистина читалища. Трябва ли да премълчаваме когато години наред едно читалище дава отчет, че не се върши никаква дейност. И всички вие го знаете това. Тези от вас, които бяха посетени от 9-членната комисия да са видяли от членовете ѝ някаква недоброжелателност, да са усетили едно напрежение, един негативизъм ?

Аз лично продължавам да смятам, че 35 читалища на територията на община Плевен са много. Но вината не е в тези, които са създали читалищата. Тук е мястото на Министерството на културата. И по време на всички тези факти и обстоятелства, които се установяват само и единствено от отчетите на читалищата, няма нищо измислено. Има документи за това, което е написано. И е подписано и подпечатано с печата на съответното читалище. Не приемам тези обвинения, най-малко пък, че кмета на общината е извадил някаква сабя и иска да посече читалищата. Просто няма такова нещо, заяви Григорова.

От страна на присъстващите аргументиран отговор на думите ѝ не беше даден.

Чуха се обвинения за невъзможност на  читалищата да работят заради липсата на пари и негативно отношение на общинска администрация към тях с предлагания 3-годишен и 1-годишен срок на безвъзмездно ползване на общинската собственост.

Ще вземат ли предвид общинските съветници както резултатите от доклада на комисията, така и фактите огласени в разследващия материал на Ваня Ватева „Читалищната субсидия – начин на употреба“, публикуван в сайта на „Достъп до информация и журналистически разследвания“.

/www.atijournalists.net/bg/investigations/Razsledvania/205492/.

Много от читалищата работят, се посочва там. Дори не просто работят, а работят с ентусиазъм, постоянно, мащабно, иновативно, както е модерно да се казва. Не чакат само държавната субсидия, а разработват проекти, осигуряват си дарения, събират рента. Но и много читалища вегитират. Това, макар да се вижда, няма как да се провери. В отчетите на председателите на читалищните настоятелства може да бъде записано каквото ви хрумне. А те са единственият документ, който представят (уж) за контрол. Какво докладват проверителните комисии на общите събрания, дали изобщо се провеждат общи събрания, как се обявяват, защо винаги преди събрание има наплив на желаещи да станат членове на читалището са други теми. Отчетът няма кой да го провери, а и да се провери, няма начин да се докаже.

Така можеш да напишеш, че общият брой посетители през 2016 г. е 59 523-ма (!). Число, непостижимо дори от цял град, пък бил той и столица на културата. И регистрираните посещения в библиотеката – 7 745. Тези колосални резултати е отчело за миналата година читалище „Извор” – Плевен.

Незакръглените цифри звучат убедително, но възможно ли е библиотека, пък била тя с фонд от 36 507 тома (с едва 46 новопостъпили) да се е радвала на 32.95 посещения среднодневно?

Друго плевенско читалище – „Парашкев Цветков 2003” не е посочило брой посетители, но ангро заявява, че „обслужва квартал в район „Мизия” (какъвто де факто отдавна няма) с около 6-7 000 души. В отчета за 2016-а на това читалище прави впечатление, че са вписани две временно действащи детски формации за народни танци, а техният художествен ръководител е на постоянен щат, макар и ½. Що за риба е това? И къде другаде в държавата го има.

В папката с доклада за 2016 г. на НЧ „Развитие” незнайно защо са приложени няколко договора за наем между Община Плевен и „Туринвест консулт” ЕООД, дружество, в което не откриваме нищо читалищно, освен името на секретаря на читалището. Договорите са за срок от 5 години и фирмата плаща на Община Плевен суми от по 5.20 до 11 лева на час за наем на физкултурните салони и други помещения в детски градини в Плевен, където читалището (?) провежда „изнесена дейност” – занимания по народни танци, английски език и други.

Парадокси има и в щатното разписание на „Развитие”, което разполага с 5 субсидирани бройки. Едната от тях е заета от председателя на настоятелството, Михаил Шишков, който явно е сключил договор сам със себе си за длъжността „управление и контрол” (през 2015 г. пак е бил на щат, но като „административен ръководител”). Куриоз е, че на щат  тук се води и музикален педагог, работещ в читалището на… граждански договор.

В читалище „Извор 1959” председателят се е самоназначил за „р-к поддръжка”, а освен това в нарушение на ЗНЧ съпругата му е на щат „организатор”.

Председателят на читалище „Пробуда”, Йорданка Трайкова се е назначила на длъжност „експерт връзки с обществеността”.

Случаят с „работещи” на щат председатели на читалищни настоятелства в плевенска община, оказва се, не е изключение, а се превръща в правило.

Практика е и съвместяването на длъжностите председател и секретар, както е в читалище „Ракитин”. Ето становище по допустимостта на такова съвместяване. То е изложено в публикуваните в интернет въпроси и отговори по читалищни проблеми, резултат от един смислен проект, финансиран от Национален фонд „Култура”, достъпен на адрес: http://sch.sliven.net/images/doc/Vaprosi_otgovori.pdf

„Невъзможно е съвместяването на двете длъжности. Председателят на читалището е член на настоятелството – чл. 17 ал.1 от ЗНЧ, а настоятелството назначава секретаря – чл. 16, ал.2, т.5 от ЗНЧ. Т.е. не може едно и също лице да участва собствения си избор. Още повече, че съгласно чл. 17а, ал.2 от ЗНЧ, секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището. По аргумент за по-силното oснование от този текст се налага отново изводът, че едно и също лице на може да съвместява двете дейности. Също така, чл. 17а, ал.1, т.4 регламентира, че секретарят представлява читалището заедно и поотделно с председателя. Този законов механизъм е предвиден, в случай че единият от двамата не може да изпълнява длъжността си /напр. болест или отсъствие/, читалището да бъде надлежно представлявано. И на последно място – съгласно чл. 17а, ал.1, т.1 от ЗНЧ секретарят организира изпълнението на решенията на настоятелството, чийто член пък е председателят. Невъзможно е едно и също лице да участва във взимането на решение, което после само да изпълнява”.

Да, ама не! Може да е нелогично, неправомерно и дори незаконно. Но се прави и на такива читалищни деятели никой копче не може да каже

Както нищо, ама нищичко не пречи на секретаря на читалище „Цветан Спасов” да получава субсидия за 3 щата (единият от тях – за счетоводител?!) и да взема заплата, макар за 2016 г. да е отчел следното: „Школи по изкуствата – не работят, липса на база. Школа за изучаване на чужди езици – не работи, липса на база. Клубове и кръжоци – не работят, липса на база”.

Ще пропуснем някои по-„дребни” прегрешения като включване на читалищен секретар в настоятелството, за кметове председатели, за роднинска обвързаност и конфликт на интереси. Защото има и много случаи, когато погледнато формално, всичко е нормално, но погледнато нормално, всичко е формално, както гласи епиграмата на Радой Ралин.

Демократичните правила в Закона за народните читалища и най-вече липсата на ясна и конкретна отчетност и на финансов контрол водят до изкривяване на смисъла от съществуването на читалищата; до роене на такива, особено в по-големите градове, създадени на роднинска, политическа или партийна основа; до безсмислено живуркане на читалища в малки, обезлюдени села, чиято единствена полза е трудовата „заетост” на читалищния секретар, ангажиран най-вече да купува лекарства и да пали печките на самотните стари хора; до злоупотреби с общинска собственост, отдавана под наем на „свои хора”; до откровено крадене. Кашата е пълна, блатото е дълбоко, е тъжното заключение на В. Ватева.

За всичко това обаче на въпросната среща на 13-ти октомври думица не се обели. Николай Дойнов заяви, че „Единственото, което можем, е да подпомагаме процеси на отглеждането на талантливи деца като противовес срещу наркотиците и всичко останало, което се случва в държавата“ /вж. интервюто с него/. И разбира се, закани със Страсбург. Присъстващите читалищни работници мълчаха. Чавдар Луканов и Пламен Петров /председатели на читалища/, „громяха“ общинската администрация. Журналистите, които присъстваха задаваха въпроси. Николай Дойнов им отговаряше витиевато. Сега на ход са общинските съветници. На 26-ти октомври ще разберем как ще раздадат общинската собственост за безвъзмездно ползване от читалищата. Законно и справедливо или субективно и партийно

Прочетете също

Васил Левски

Онлайн конкурс – рецитал „Левски ще живее вечно” организират в Кнежа

Ученици от 5 до 18 години ще се съревновават с видеозаписи Онлайн конкурс. Снимка – …

Един коментар

  1. Avatar of Собственик на читалище
    Собственик на читалище

    Този бандит Дойнов е обвинен в злоупотреби с бюджета на Съюза на читалищата! Вижте го само какъв 300 килограмов левент е! Абсолютен лапач! За какво лобира, досещате ли се?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *