Четири постоянни комисии към ОбС заседават днес

Четири постоянни комисии към ОбС заседават днесПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред е от 9 точки. Комисията ще обсъди предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост за развитие на читалищна дейност; предложение от Ивайло Атанасов – председател на НЧ ”Съгласие 1869” за създаване на Комисия за проверка и оценка на дейността на читалищната дейност в общината;  писмо от НЧ ”Пробуждане 1907” – с. Тученица за отпускане на финансови средства за  частичен ремонт на читалището; писмо от НЧ ”Тракия 2013” за предоставяне на помещение за нуждите и развитието на читалищната дейност. Пред съветниците ще бъде представено писмо и от ОУ ”Валери Петров” – Плевен относно предоставяне на самостоятелна сграда на училището, както и от вокална група ”Северняшки ритми” относно бъдещето на певческата група и НЧ ”Пробуда – 1990” в жк ”Дружба”.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 17 точки. Комисията ще разгледа предложение за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища; предложение за прекратяване на съсобственост; предложение за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с. Къшин; др.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред е в 4 точки – обсъждане на искане от община Мок Чау, СР Виетнам за побратимяване с община Плевен и на молби за отпускане на еднократна финансова помощ.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 8 точки. Първа точка е обсъждане на предложение за даване съгласие за поставяне на информационна табела с имената на автори, проектанти, художници и скулптори, участвали в изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877”.

Прочетете също

Общински съвет - Плевен с нови мерки в подкрепа на местния бизнес в условията на пандемия

Общински съвет – Плевен с нови мерки в подкрепа на местния бизнес в условията на пандемия

Общински съвет - Плевен с нови мерки в подкрепа на местния бизнес в условията на пандемия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *