Четири постоянни комисии към ОбС заседават днес

Днес, 27-ми март, вторник, заседават 4 /четири/ от постоянните комисии към ОбС. Ето и техните часове и дневен ред на заседанията, съгласно прес съобщение от общинската администрация:

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по 7 точки. Комисията ще обсъжда Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г.; Извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Общината за тази година; Годишен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  – Плевен за 2017 г.; Писмо от Председателя на ОБС – Шумен относно декларация в защита на автомагистрала „Хемус”. Ще бъде представена и информация за обществения ред от Първо РУ – Плевен за миналата година.

 ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Пред Комисията ще бъде представен Отчет за изпълнение Плана за развитие на социалните услуги в Общината през 2017 г. и предложение за приемане на План за развитие на социалните услуги през 2019 г. Ще бъде обсъдено и предложение за преименуване на социалните услуги Дневен център за възрастни с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 15 точки. Сред тях са доклада от Временната комисия за проверката на ползваните сгради общинска собственост от читалища; Уведомление от НЧ „Цветан Спасов – 1959” за предсрочно прекратяване на договор за ползване на имот; Поредица от предложения за отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда 9 точки – Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г.; Предложение за вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Община Плевен за 2018 г.; Предложение за поставяне на паметник на Девета плевенска дивизия; Подписка на граждани за възстановяване статута на къща – музей ”Ангел Спасов”; Отчет от директора на ДКТ ”Иван Радоев”; др.

Заседанията на постоянните комисии към ОбС са открити за граждани. Същите могат да присъстват на заседанията, да изразяват мнения и да задават въпроси ако получат право за това. Председателят на съответната комисия подлага на гласуване това право от страна на членовете.  В зависимост от гласуването гражданите получават /или не получават/ право на въпроси и изказване на мнение по съответните точки от дневния ред.

 

Прочетете също

„Реконструкция на открит отводнителен канал в с. Брест”

Изграждат отводнителния канал в с. Брест

Започва четвърти етап от довършването на инфраструктурен проект в община Гулянци „Реконструкция на открит отводнителен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *