Четвърти месец общинските съветници в Червен бряг мълчат за подписката на гражданите

KLYB 2 jpg

Сградата /в момента пенсионерски клуб/, която е предмет на подписката. Снимка – Плевен прес.

На 21-ви февруари т.г. в деловодството на Общински съвет – Червен бряг е внесена гражданска подписка за „Връщане предназначението на сградата за култура и изкуство, намираща се на територията на читалище „Н. Вапцаров” – Червен бряг”. Организирана е и електронна подписка в платформата Peticiq.com https://www.peticiq.com/430068.

Става въпрос за т.н „ниско тяло” на читалищната сграда, което по проект е предвидено за изложбена зала /галерия/. До 1989 година в него се помещава музейна експозиция на партизанското движение в Червен бряг. През 1990 година с решение на тогавашния ОбС, музейната сбирка е закрита и сградата се преустройва в Клуб на дейците на културата. Същият развива активна обществена дейност до 1999 година. Клубът става средище за просветните и културни дейци от града.

През същата година тогавашната кметска администрация закрива Клуба на дейците на културата. През 2021 година сградата е предоставена за клуб на пенсионерите с решение на ОбС. Общинските съветници, част от които и сега са такива, решават да дадат за 10 години безвъзмездно ползване от пенсионерския клуб на въпросната сграда. Тогавашният кмет д-р Цветан Костадинов подписва 10-годишния договор. Срокът му изтича през 2031 година!

През м. февруари тази година инициативен комитет от двама художници и един педагог, организират събирането на подписи с искане за връщане предназначението на сградата както е било по проект . За две седмици над 300 човека слагат подписите си под това искане. Болшинството са пенсионери, както и учители, и родители на деца от Школата по изобразително изкуство в града.

На 21-ви февруари подписката е внесена в деловодството на ОбС – Червен бряг и заведена под номер 040-00-1.  Внесена е и в деловодството на общнската администрация.

На 12-ти март с писмо до кмета на община Червен бряг Дружеството на художниците в Плевен се обявява в подкрепа на гражданската инициатива за връщане предназначението на сградата.

На 18-ти март подписката е внесена в деловодството на Областна администрация – Плевен, под номер АП-07-21.

На 21-ви март „Плевен прес” публикува материал с информация за гражданската инициатива, факти и документи проследяващи историята на казуса, както и исканията на гражданите отправени към местната власт Граждани от Червен бряг с подписка за връщане предназначението на сграда за култура и изкуство

На 25-ти март до председателя на Общински съвет – Червен бряг и до кмета на общината писмо изпраща директорът на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – Плевен, който е бивш възпитаник и преподавател по акордеон в несъществуващата вече Детска музикална школа към читалище „Н. Вапцаров” – Червен бряг.

Писмото е в подкрепа на подписката и в него между другото се казва: „Смятам, че връщането на първоначалното предназначение на сградата е крайно необходимо. Тя би могла да стане полезен Арт  център, пространство, в което да се съвместяват изложби, камерни форми на различни изкуства, дискусии, срещи.

Вярвам, че гражданската инициатива за повече духовност в  Червен бряг, чрез връщане предназначението на сградата, ще обогати културния живот на града. Ще отговори на потребностите на младите хора за познания в нематериалната сфера и ще им предостави  място за техни изяви в това отношение”.

Междувременно през м. март среща с председателя на ОбС и кмета на Червен бряг, има областният председател на „СП /Съюз на пенсионерите/ 2004” – Плевен. В качеството си на такъв, той няма как да има друго становище освен да се обяви за спазване на договора и клуба на пенсионерите да остане във въпросната сграда до 2031-ва година.

Дали заради тази среща, или заради пенсионерските гласове, към които се домогват всички партии по време на избори, до момента нищо не е направено във връзка с искането на гражданите към местната власт. А то е:

1. Прекратяване на договора от 2021 година между община Червен бряг и пенсионерски клуб за безвъзмездно ползване на сградата до 2031 година от страна на пенсионерския клуб.

2. Връщане предназначението на сградата за култура и изкуство, както е заложено в изначалния проекта на читалищната сграда.

3. Създаване на Арт център с художествена галерия във въпросната сграда, който да предоставя възможност за изложби, културни събития и средище за дейците на образованието и културата, място за младите хора с интереси извън алкохола и дрогата, център за генериране на идеи за съживяване духовния живот на Червен бряг.

4. Предоставяне на подходящ общински имот за безвъзмездно ползване от страна на пенсионерския клуб.

Факт е, че договорите трябва да се спазват. Факт е и обстоятелството, че същите могат да се прекратяват при определени обстоятелства. А такива има. Както липсата на аргументи за дългото 10-годишно ползване, така и липсата на опазване на сградата – общинско имущество, от страна на клуба на пенсионерите. За което се споменава в гражданската подписката.

Лишаването на 80 деца от Школата по изобразително изкуство в Червен бряг, от място подходящо  за техни изяви. Лишаване на града от възможност за Арт център, който да приютява изложби в адекватна за целта среда. Арт център, който при добро менажиране, да се превърне в място за многофункционални камерни събития и привлекателен център за млади хора, за иновативни събития и средище на духовност.

На пенсионерския клуб е била предложена през 2023 г.  реновирана къща до Търговска гимназия „В. Априлов”, за клубна дейност. Пред „Плевен прес” тогавашният кмет д-р Цветан Костадинов заяви: „Личното ми мнение е, че още в началото не е трябвало в тази чудесна сграда, която е част от целия читалищен комплекс и се е развивала културна дейност в нея, да се дава за дейност на пенсионерски клуб”.Д-р Цветан Костадинов: Община Червен бряг е с най-сериозното оживление в икономическата сфера 

Четири месеца общинските съветници в Червен бряг не могат, не искат или се страхуват да вземат решение по внесената гражданска подписка.  Същите тези съветници, които са се заклели, че ще се „ръководят от интересите на гражданите от община Червен бряг и ще работят за тяхното благоденствие”.  Само че, гласът на гражданите 4 месеца остава нечут!

Въпреки, че „Общинският съвет, кметът или органите на изпълнителната власт, до които е отправена местната гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник” /чл. 52 ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление/.

За неспазването на законите от страна на всички общински съвети, следи и отговаря съответният областен управител. До момента от Областна управа – Плевен, няма реакция по неизпълнението на законови норми от страна на общинските съветници в Червен бряг.

От интернет страницата на Общински съвет – Червен бряг е видно, че в дневния ред на заседанията на постоянните комисии през м. юни, няма точка за гражданската подписка. Което ще рече, че и на предстоящата сесия през м. юни гражданската инициатива на хората от Червен бряг ще бъде пренебрегната.

Вместо изводи от казаното до тук, ще цитираме мнението на хора, подкрепили подписка на Червен бряг в Peticiq.com:

Константин Икономов – София: Култура ни трябва все по-неистово.

Цветелина Панчева – Червен бряг: Защото градът има нужда от една галерия и арт пространство.

Павлина Илиева, САЩ: Родила съм се в този град и много ще се радвам да го видя проспериращ.  Пенсионерите да си ходят на гости по къщите.

След като общинските съветници не предприемат нищо в продължение на 4 /четири/ месеца, остава да се надяваме, че кметът на Червен бряг, млад и енергичен човек, ще прояви решителност и при този казус. Защото пенсионерите заслужават уважение, но не и пенсионерският егоизъм по отношение мястото за клубната им дейност.

И защото бъдещето принадлежи на внуците им и на младите хора, на които няма да е зле, пенсионерите да покажат мъдрост и благодушие, като приемат преместването на клуба, в друга подходяща за целта общинска собственост.  Такава в Червен бряг има достатъчно.

YY 2

SBH
Споделете:

Прочетете също

2 11

Титанът Мариус Куркински представя чудомирови герои утре в Летния театър на Плевен

Един от съвременните титани на българския театър Мариус Куркински представа своя моноспектакъл “Нашенец” утре, 16 …

Един коментар

  1. пенсионер

    Прости хора избират прости общински съветници. Дали сграда за цели 10 години. Щото им тряблват пенсионерските гласове. Явно това е град на пенсионери, не на млади хора. Няма ли съветници млади хора в тоя град или и те са като пенсионерите – траят си и ако нещо припадне – добре дошло.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *