Фестивал на биоразнообразието в Никопол – „Прилеп фест” 2022

IMG 5930
Снимка – община Никопол.

На 21 октомври с кръгла маса „Опазване на биоразнообразието в Никопол“ е стартирал Фестивал на биоразнообразието „Прилеп фест“ – Никопол 2022 .

Фестивалът е организиран в рамките на изпълнявания от Община Никопол проект „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“, финансиран от Европейският фонд за регионално развитие и бюджета на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 година“.

Целта на проектното предложение е да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, на територията на община Никопол, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние. По конкретно ще бъдат подкрепени видовете Обикновена блатна костенурка, Южен гребенест тритон, Червенокоремна бумка, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Остроух нощник, Дългопръст нощник и Голям нощник.

По този начин проектът ще допринесе за постигане на специфичната цел на приоритетна ос 3 на оперативната програма, както и за целта на процедурата. В допълнение проектното предложение ще допринесе и за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Белене-Никопол.

Фестивалът на биоразнообразието в Никопол има иновативен характер, както от гледна точка на територията, така и от гледна точка на тематиката. В този смисъл той е нова атрактивна форма за привличане на вниманието на местните хора и обществеността към тематичната си област – екологични политики, свързани с опазване на местните природни дадености, запознаване с техния природозащитен статус и необходимост от опазване.

Фестивалът в съботния ден продължава със спортни игри и занимания за малки и големи.

IMG 5941
Снимка – община Никопол.

Споделете:

Прочетете също

424614357 795276045977591 5341292063099429341 n

Макети на есетрови риби от Дунав показват в Белене

Макети на есетрови риби, които обитават река Дунав. В средата най-големият вид – моруна (huso-huso, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *