Ученици от плевенско училище ще стажуват в Окръжна прокуратура

Снимка – Окръжен съд – Плевен

От днес, 04.07. до 15.07.2022 година, ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен ще проведат своята производствена практика в Окръжен съд – Плевен. Децата са от ХІ-и клас, в паралелка със специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“.

Целта на стажа им е да се запознаят на практика с работата на съдебните служители. В продължение на две седмици, всяко от децата ще има възможността да присъства в различните деловодства – наказателно, гражданско и търговско, в регистратура и архив. Това ще им даде възможност да се запознаят подробно с работата на деловодителите, какви документи се изготвят, как се обработват делата, какъв е пътят на едно дело от постъпването му в съда до неговото приключване и архивиране и да получат практически знания, които биха им били от помощ в тяхното обучение. Учениците ще се запознаят и със специфичната работа на съдебните секретари, като ще имат възможността да присъстват и в реално съдебно заседание, за да видят как се изготвят протоколите, призовките и съобщенията до страните.

Информация: „Връзки с обществеността“: Ина Минкова

Споделете:

Прочетете също

Александър Трайков е новият заместник областен управител на област Плевен

Иван Петков – Областен управител на област Плевен; Александър Трайков – заместник областен управител на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.