Утвърден е държавният план-прием в средните неспециализирани училища в област Плевен за учебната 2024-2025 година

uchilishte jpeg

Утвърден е държавният план-прием на ученици в VIII клас по профили и специалности от професии в област Плевен за учебната 2024-2025 година, съобщават от Регионалното управление на образовванието. Приемът ще се осъществява в 47 неспециализирани училища в областта – средни и обединени училища, профилирани и професионални гимназии.

План-приемът е съобразен с необходимостта от обучението на кадри по специалности от професии въз основа на постъпили заявления от работодатели; трайно търсените специалисти на пазара на труда от Дирекциите „Бюра по труда“; становища от общините в областта, основаващи се на стратегии, прогнози и планове за развитие за прием по профили и специалности от професии; броя на учениците, обучаващи се в VII клас през тази учебна година; анализа за реализацията на приема през последните три години от всяко училище; завишаване дела на паралелките за обучение в  професионална подготовка и паралелките в STEM профили и в STEM специалности от професии и постигайки прогнозните целеви стойности за прием в VIII клас, зададени от МОН за учебната 2024/2025 година.

Утвърдени са общо 88 паралелки за прием в VIII клас, при 2020 седмокласници в областта. От тях:

– За профилирана подготовка са 35 паралелки с общо 910 места, за обучение в дневна форма.

По профили броят им е:

Математически – 3 паралелки

Предприемачески – 7 паралелки

Природни науки – 8 паралелки

Софтуерни и хардуерни науки – 7 паралелки

Чужди езици – 5 паралелки

Обществени науки – 1 паралелка

Хуманитарни науки – 1 паралелка

Икономическо развитие – 2 паралелки

Музика – 1 паралелка.

От утвърдените 35 паралелки за профилирана подготовка, 25  от тях са в STEM профили (Математически, Предприемачески, Природни науки и Софтуерни и хардуерни науки), с 650 места в тях.

За професионална подготовка са 53 паралелки с общо 1378 места.

За обучение в дневна форма са утвърдени 49 паралелки с 1274 места;

В дуална система на обучение (обучение чрез работа) – 4 паралелки със 104 места.

Училища, в които ще се осъществява държавен план-прием по специалности от професии в дуална система на обучение са:

ПГМЕТ – Плевен по специалности: Машини и системи с ЦПУ – 0,5 паралелка и Електрообзавеждане на производството – 0,5 паралелка;

ПГОТ „Христо Бояджиев“ – Плевен по специалност: Производство на облекло от текстил – 0,5 паралелка;

ПГПСТТ „Г. С. Раковски“ – Плевен по специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика – 1 паралелка;

ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен по специалност: Осигуряване на продуктова информация – 1 паралелка;

ПГХТ „Юрий Гагарин“ – Червен бряг по специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – 0,5 паралелка.

От утвърдените 53 професионални паралелки, в STEM специалности от професии са 33, с 858 места, като от тях 52 места са в паралелки с дуална система на обучение.

От 6 средни училища в областта ще се осъществява прием на ученици в VIII клас за обучение по професионална подготовка: СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци, СУ „Асен Златаров“ – Гиген, СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия, СУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник, СУ „Христо Смирненски“ – Искър и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пордим.

Прием по нови специалности от професии ще се извършва в:

ПГСС „Проф. Иван Иванов“ – гр. Долни Дъбник за обучение по специалност: Ветеринарен техник, професия: Ветеринарен техник, 0,5 паралелка в дневна форма на обучение с 13 места. Специалността е нова за училището, общината и областта.

ПГМЕТ „Христо Смирненски“ – гр. Кнежа за обучение по специалност: Възобновяеми енергийни източници, професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, 1 паралелка с 26 места. Специалността е нова за училището.

По степени на професионална квалификация са утвърдени паралелки за:

I СПК със срок на обучение – 3 години – 3,5 паралелки;

II СПК със срок на обучение 5 години – заявени 9,5 паралелки;

III СПК със срок на обучение 5 години – заявени 40 паралелки.

В изпълнение на Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и постигане на целите за запазване устойчив дял на приетите ученици в STEM профили и професии и устойчив дял на приетите ученици в професионални гимназии и в паралелки с професионална подготовка, с държавния план-прием за учебната 2024/2025 година са постигнати зададените целеви стойности:

за паралелки с професионална подготовка – 60,23% ;

и за местата в STEM профили и STEM професии – 65,91% .

Държавен план-прием в V клас ще се извършва в една паралелка с профил „Математически“, с 26 места, в Математическа гимназия „Гео Милев“.

Споделете:

Прочетете също

545359eca6591ac5f37fce801a876dfb 1

Кметът на Червен бряг: 24 май обединява всички нас около езика и писмеността ни като народ

Уважаеми жители на община Червен бряг, Уважаеми педагози, ученици и дейци на културата, Честит 24 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *