Удължиха срока за патронажна грижа до 2023 година в Община Пордим

293480072 5088022124657641 3294743139178722235 n
Снимка – Община Пордим.

На 12 юли  е било подписано допълнително споразумение между Община Пордим и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с което проектът е бил продължен за още 6 месеца – до 11 февруари 2023 година. За тази цел Общината ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 314 324,94 лв.

Занапред дейностите ще се изпълняват в едно направление – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: домашни помощници, медицинско лице  и психолог .Патронажната грижа се предоставя на 30 лица от цялата община и включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др.

От такава подкрепа се възползват лица, попадащи в обхвата на следните целеви групи: хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да остави децата си сами.

По това направление на проекта са назначени общо 7 души на трудов договор и един на граждански.

Проектът „Патронажна грижа + в Община Пордим” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002-0003-C01 „Патронажна грижа + в община Пордим“, BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2 и BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3 „Патронажна грижа + в община Пордим.

Споделете:

Прочетете също

1 16

Гинеколозите от “Мама и Аз” оперират с уникална за България система за 3D хирургия  

ЕКИПЪТ Е ЧАСТ ОТ ЕДИНСТВЕНОТО ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ У НАС, ОКОМПЛЕКТОВАНО С ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТУРА ЗА …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *