Последни новини
Начало | Без категория | От 14 човека зависи как работят най-важните плевенски институции

От 14 човека зависи как работят най-важните плевенски институции

Това са 14 души, които определят до голяма степен политиката  в  Плевен. 14 човека, от чиито професионализъм и добри намерения, зависи качеството на живот през времето, в което те са начело на местните институции.  Затова ви питаме: Имат ли вашето доверие ? Т.е. вярвате ли в добрите им намерения, благоразположение, порядъчност, съзнателност, професионализъм. Защото всичко това означава доверие според Тълковния речник на българския език. Защо го правим ? Заради появата на смехотворни анкети нямащи нищо общо с познанието за даване на доверие и информиран избор в предпочитанията за дадена личност. Както и заради явната предизборна кампания подета от партийните централи. На 18-ти юни т.г. Цветан Цветанов заяви в Благоевград: „Готови сме на 100 % с кандидат – кметовете за изборите догодина.“

Драгомир Стойнев от БСП заяви в парламента: „Гледайте Галиче и мислете за местните избори през 2019 година, но мислете как като български граждани да се противопоставим на готвената подмяна на вота ни.“

Всички парламентарно представени партии имат свои активисти в Плевен, позиционирани на различни управленски нива. Част от тях са и тези 14 души, за които е нашата анкета.

А съвсем наскоро една извънпарламентарна партия – ДОСТ, обяви, че в Плевен неин водач на листата в бъдещите избори ще бъде настоящата общинска съветничка от групата „Плевен може – Плевен побеждава“: Сузан Ваит Зечири.

Всичко това ни провокира да видим как стоят нещата с доверието в тези 14 плевенски ръководители заемащи различни нива в управленската йерархия.

Ето ги и тях:

Мирослав Петров. Снимка – Областна администрация.

Мирослав Петровобластен управител на област Плевен. Той представлява държавата в Плевен и е длъжен да провежда държавната политика в областта. В същото време трябва да осигурява съответствие между националните и местните интереси. Например: трасето на магистрала „Хемус“ и приключване на построяването ѝ. Или бъдещето на Индустриална зона Телиш, обявена от правителството като „Зона в развитие“ без видими прояви в това отношение. Той координира и контролира дейността на всички местни структури на министерствата в страната.  И прави предложения за включване на въпроси важни за Плевен, в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър. Като да речем отпускане на средства за дофинансиране недостига на общинския бюджет или развитието на парк „Кайлъка“, който е държавна собственост. Той е човека, който трябва да има идея как да се развива област Плевен в близките години. И това да е намерило отражение в т.н. Областна стратегия за развитие. Това са малка част от задълженията на Областния управител регламентирани в Устройствения правилник. Дали успешно ги изпълнява решавате вие. Но го назначава министър – председателят.

д-р Красимир Трифонов. Снимка – Областна администрация.

Д-р Красимир Трифонов – заместник областен управител на Плевен. Част от политическия кабинет на Областния управител и представител на ГЕРБ. Негова е отговорността за промишления сектор, строителството, транспорта, туризма, здравеопазването и спорта в Плевен. От неговата експертиза в тези области зависи как държавата ще помага в развитието им.

Татяна Божинова. Снимка – Областна администрация.

Татяна Божинова – заместник областен управител на Плевен. Част от политическия кабинет на Областния управител и представител на ВМРО. Със своята професионална експертиза в селското, горското, рибното, ловното стопанство, както и в образованието, културата, социалните дейности, етническите и демографски въпроси, НПО, отрасловите и браншовите организации, се очаква да помага в развитието им чрез идеи и държавна помощ за реализациите им.

Мартин Митев. Снимка – Интернет.

Мартин Митев – председател на Общински съвет – Плевен. Той е човекът, който го ръководи. Свиква съвета на заседание, ръководи подготовката и заседанията му, координира работата на постоянните комисии, подпомага съветниците в тяхната дейност, представлява съвета пред външни лица и организации. Председателят на общинския съвет сам по себе си не е орган на местното самоуправление, той не може да издава заповеди или каквито и да е други административни актове /ЗМАМС/. Но от него изцяло зависи начинът на работа на Общинския съвет и ползите за хората от решенията, които съветниците взимат.

Георг Спартански. Снимка – Интернет.

Георг Спартански – кмет на община Плевен. Единственият от 14-те участници в анкетата, който е избран мажоритарно на този пост от населението в Плевен. Ръководи изпълнителната дейност на общината. Назначава и освобождава заместник кметовете и кметските наместници. Кметът отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи. Кметът организира изпълнението на общинския бюджет и организира изпълнението на дългосрочните програми, изготвени от министерския съвет и общинския съвет. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове. Това са малка част от кметските задължения регламентирани в ЗМАМС.

Ст. комисар Красимир Начев. Снимка – Интернет.

Ст. комисар Красимир Начев – директор на ОД на МВР – Плевен. Като такъв осъществява ръководството и контрола на дейността на полицейските и младши полицейските инспектори, които организират, контролират и подпомагат планирането на работата и изпълнението на задачите. Контролират провеждането на професионалната подготовка по месторабота. Организират сътрудничеството с органите на местното самоуправление, местната администрация и неправителствени организации и определят реда за провеждане на срещите с обществеността /чл. 24 от Инструкция № 8121з-823 от 5 ноември 2014 год. на МВР/. Извън тази инструкция от МВР се очаква да осигурява сигурността и спокойствието на гражданите.

Ваня Савова. Снимка – Интернет.

Ваня Савова Окръжен прокурор гр. Плевен. Като такъв тя има право да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали. Лично да извършва проверки. Да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от нея срок, като ѝ представят заключения, а при поискване – и всички материали. Да призовава граждани или упълномощени представители на юридически лица, като при неявяването им без уважителни причини може да разпореди принудително довеждане. Да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично. Да прилага предвидените от закона мерки при наличие на данни, че може да бъде извършено престъпление от общ характер или друго закононарушение. Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите.

Александър Григоров. Снимка – Интернет.

 

 

Александър Григоров председател на Окръжен съд – Плевен. Той осъществява общо организационно и административно ръководство на Окръжния съд. Свиква и ръководи Общото събрание на съда, председателства съдебни състави от всички отделения при спазване на принципа на случайния подбор при разпределението на делата. Това са само част от задълженията на един председател на Окръжен съд, регламентирани от Закона за съдебната власт /ЗСВ/.

 

 

 

Полина Богданова – Кучева. Снимка – Интернет.

Полина Богданова – Кучева – председател на Административен съд – Плевен. На Административния съд като първа инстанция са подсъдни всички административни дела, освен тези, които със закон са определени като подсъдни на Върховния административен съд. Административният съд разглежда административните дела в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго. Административният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. Той организира цялостната дейност на Административния съд в съответствие със ЗСВ.

 

Милен Яков. Снимка – Община Плевен.

Милен Яков – зам. кмет на община Плевен. Отговаря за финансите и икономиката в общинска администрация.

арх. Невяна Иванчева. Снимка – сайт община Плевен.

Арх. Невяна Иванчева – зам. кмет на община Плевен. Отговаря за сектор „Териториално развитие“.

Стефан Милев. Снимка – сайт община Плевен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефан Милев – зам. кмет „Европроекти и хуманитарни дейности“.

Тодор Еленков. Снимка – сайт община Плевен.

 

 

Тодор Еленков – зам. кмет „Обществен ред и сигурност“

Иван Кюлджийски. Снимка – сайт община Плевен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Кюлджийски – зам. кмет „Младежки дейности, спорт и туризъм“.

 

 

 

 

 

 

Разбира се, тази анкета не изчерпва темата с доверието между избиратели и избраници. Но е щрих към истината за нея, което е полезно за бъдещите взаимоотношения между тях. Важно е да знаете, че може да се гласува само един път. Както от компютъра, така и по време на избори.

 

Прочетете също

Опитаха да нападнат три жени в кв. “Дружба”, нападателите избягаха

На 6 септември в 21:35 часа в полицията от телефон 112 е подаден сигнал за …

Един коментар

  1. бивш избирател

    Цирк. Жалко за града и за хората, които все още останаха тук. Няма бъдеще тоя град с тия сурати и партиите им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *