С повече от 800 хиляди евро европейски пари ще се модернизират болниците в Никопол и Турну Магуреле

МБАЛ Никопол. Снимка – Интернет.

„Модернизация на здравните услуги в рамките на болниците в Турну Магуреле и Никопол“  е  проект, финансиран от Европейския съюз в рамките на програма INTERREG V-A Romania  – Bulgaria, Ос 5 – Ефективен регион, Специфична цел 5.1 – Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на ТГС , с общ бюджет  от 811,253. 08 евро и срок на изпълнение от 24 месеца.

Проектът  се изпълнява в партньорство от Община Турну Магуреле, област Телеорман  – водещ партньор по проекта   и Община Никопол, област Плевен – партньор 2 .

Съвместната работа между двете администрации по европейски проекти  за трансгранично сътрудничество през двата програмни периода е успешна и дава добри резултати. Реализирани са проекти в сферата на туризма, транспорта и инфраструктурата, но за  първи път проект  е насочен към институции осигуряващи грижи за здравето на хората – болниците в двата града .

На официална пресконференция  в гр. Турну Магуреле,  в която са взели участие и представители на  Община Никопол и МБАЛ ЕООД – Никопол, е даден старт за изпълнение на проекта.

 Основните дейности по проекта са пет, като най-очаквана  е тази свързана с модернизирането на двете болници, чрез закупуване  на специализирано медицинско оборудване. Ще бъдат проведени и две срещи за обмяна на опит между медицинските екипи и закупуване на IT  оборудване.

Проектът е изготвен и подаден през 2016 год., за което има заслуги ръководството на Община Никопол в мандат 2015 – 2019 год., а  Договорът  за изпълнение на същия   е бил подписан  на 27.10. 2020 год. и ще бъде реализиран  до края на следващата година.

Споделете:

Прочетете също

Петьо е новият символ на фестивала „Шарено петле”

Снимка – Община Плевен Фестивалът за куклено изкуство за всички възрасти „Шарено петле”  има нов …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.