С грижа за децата, които са в приемни семейства

Приемни родители от община Гулянци и техните обучители. Снимка – личен архив

Услугата „приемна грижа“ се предоставя от 2011г. в община Гулянци. През 2021г. в общината има 16 професионални приемни семейства. Приемните семейства са повечето  в Гулянци, Брест и Гиген и по едно в Милковица и Дъбован. Грижат се за 17 деца на възраст от 0 до 18 години. Децата са настанени в приемни семейства по различни причини, като е зачитан най-добрия интерес на детето и необходимостта да бъде отглеждано в добри условия с внимание и грижа.

Приемните семейства преминават курс на обучение, което в община Гулянци се провежда от Центърът за обществена подкрепа.  Специалисти от Центъра провеждат и поддържащо обучение на утвърдените и работещи  приемни семейства. За повече ефективност обученията се провеждат на малки групи участници.

Миналата седмица приключи поддържащото обучение на първата група.  Във фокуса на вниманието при всяко обучение е детето и неговите нужди, както и взаимодействието между всички участници в предоставянето на грижата – дете, приемно семейство, биологично семейство, Дирекция за социално подпомагане /социален работник.

Приемни родители от община Гулянци и социални работници. Снимка – личен архив

„След приключване на курса приемните родители споделят, че той е бил от голяма полза за тях не само с новата информация, но и със споделените от останалите участници опит и добри практики. Желанието им е тези обучения да се провеждат ежегодно, защото са възможност за подобряване на услугата и обмяна на опит. През летните месеци предстои обучението на останалите две групи приемни родители в община Гулянци.“ – споделя Надя Любенова Гл. специалист ОЗСД и „Връзки с обществеността“ Община Гулянци.

Споделете:

Прочетете също

Спортната зала в Плевен – факти и политика

17 МИЛИОНА ЛЕВА СА В БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Колаж – Плевен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.