Създават Туристически информационен център в Белене след одобрен проект

373558291 810660024104986 1549499359928631651 n

Снимка: Община Белене

На 09.01.2023 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Белене беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.319-0001 за изпълнението на проект „Създаване на Туристически Информационен Център и поставяне на туристически съоръжения в община Белене“ по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.319 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целта на проекта е преустройство на сграда с идентификатор 03366.602.1114.1 в УПИ I, стр. кв. 128 по плана на гр. Белене в „Туристически информационен център и автогара.

Туристическият информационен център (ТИЦ) ще предоставя информация за всички природни, културни и исторически забележителности, намиращи се на територията на общината. Предвидената експозиционна зала ще се използва за излагане на намерените артефакти, снимки и културни ценности в община Белене. Проектът предвижда и поставяне на туристическа информационна табела в с. Петокладенци, която ще предоставя информация за местните забележителности, а също така и информация за контакти и местоположение на ТИЦ в гр. Белене.

Общата стойност на проекта е 76 825,45 лв., от които 69 142,91 лв. европейско и 7 682,54 лв. национално съфинансиране.

Споделете:

Прочетете също

LETO

Настъпи астрономическото лято

Макар че, усещаме повече от седмица горещото време, астрономическото лято настъпи у нас днес. Съчетано …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *