Съветниците приеха промени в наредбата за местните такси и цени на услугите

Снимка – Пресцентър на Общински съвет – Плевен

Общински съвет – Плевен, прие промени в Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното заседание.

С оглед опазване здравето на всеки, заседанието на Общинския съвет се провежда в зала „Плевен“ при закрити врати при спазване на всички противоепидемични мерки и указания. Изменението в местния нормативен акт е във връзка с промени в Закона за автомобилните превози, които предстои да влязат в сила от 1.01.2021г. Съгласно тях, публичният единен таксиметров регистър ще продължава да се води от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, но издаване на удостоверението, вписването на промени в данните, както и отписване ще се осъществява от кметовете на общини или оправомощени от тях лица, при предоставен съответен достъп. Съгласно текст в Закона, Общинският съвет следва да определи с наредба таксата за издаване на удостоверението за регистрация, списък на превозните средства към удостоверението и вписване на промени. Към момента цените са определени на национално ниво на база тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта. Тъй като определените цени са се наложили в практиката, предложението бе същите да бъдат включени и в Наредба №17 за община Плевен.

С днешното решение ОбС – Плевен прие следните допълнения към Приложение №3 на Наредба №17: – т.14 – Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – такса 100 лв., освободена от ДДС; – т.15 – Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство – такса 10 лв., освободена от ДДС; – т.16 – Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация – такса 10 лв. освободена от ДДС. Промените в Наредба №17 влизат в сила 7 дни след публикуване на интернет страницата на Общинския съвет.

Прочетете също

Да се ваксинират ли болните със сърдечна недостатъчност – съветва проф. д-р Пламен Гацов, професор в МУ Плевен

Да се ваксинират ли болните със сърдечна недостатъчност – съветва проф. д-р Пламен Гацов, професор в МУ Плевен

В Световната седмица за борба със сърдечната недостатъчност – вече е доказано, че тя е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *