Стефан Бурджев, зам. министър на земеделието: Мисията на Министерството е преодоляване на различията в регионите на страната

Стефан Бурджев, зам. министър на земеделието. Снимка „Плевен прес“.

Стефан Бурджев – заместник министър на земеделието, който присъстваше на провелия се на 20-ти юни в Плевен Форум за зелени политики, представи новите приоритети и възможности за развитието на бизнеса и селските райони в новия програмен период. По този повод той сподели следното: „Аз съм представител на Плевен и плевенски регион и освен ролята ми като заместник министър, като гражданин на Плевен винаги е чест да бъда част от всички форуми свързани с подкрепата на тази част от държавата. Както през изминалия програмен период, така и стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България 2023 – 2027, като основен приоритет е изведено устойчивото социално –  икономическо развитие на селските райони. То е неразривно свързано с подобряване на съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. Недостигът на средства за инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и не до там доброто качество на предлаганите услуги, е основният елемент, който продължава да разширява границата на развитие между селските и градските райони в страната.

Освен това е основна пречка за създаването на равни възможности в социално – икономическото развитие на тези региони. Това са и факторите, които допринасят за влошаването на качеството на живот, и застрашават способността им да задържат населението, и да привличат инвестиции, които да спрат  социално – икономическия спад.

Основната мисия на нашето Министерство е преодоляването на тези различия и постигане на устойчив растеж, както на Северозападен регион, така и на селските райони като цяло в държавата.

Заложените интервенции в стратегическия план, целят да превърнат селските райони по – привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие.

Чрез изграждането на липсваща или рехабилитация на съществуващата техническа инфраструктура. Чрез транспортни и комуникационни връзки да постигнем цялостно обновяване на публичната и техническата инфраструктура.

Особен акцент в стратегическия план е поставен на интервенцията за подкрепа на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации. Очакваният ефект е да се допринесе в най – голяма степен за засилване и укрепване на връзките между земеделското производство и изследователската дейност, чрез прилагане на проекти с потенциал за иновации, базирани на интерактивни иновационни модели.

Споделете:

Прочетете също

От 6 юли започват проверки от Държавен фонд „Земеделие“

Снимка – Държавен фонд „Земеделие“ Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2022. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.