Склад за царевични продукти, съфинансиран от Държавен фонд „Земеделие“, ще се изгражда в Долни Дъбник

Dolna Mitropoliya proekt 1
Вляво Петър Петров – председател на Управителния съвет на Сдружение “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” и Николай Мъцин – управител на “ИЗИ ТАНК – Плевен” ЕООД. Снимка – Пресцентър.

Със заповед №03-РД/1659 от 07.06.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” е одобрена като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.310-S1 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Потвърдени са решенията на Комисията за подбор на проектни предложения по процедурата за одобрение на проектните предложения и за отхвърлените такива.

Одобреният по процедурата проект е с бенефициент „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН” ЕООД и предвижда изграждане на склад към мелница за царевичен грис в УПИ V-138, кв. 149 в град Долни Дъбник.

На 20 септември 2021г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” Петър Петров и управителят на „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН” ЕООД Николай Мъцин са подписали административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 982.73 лв. без ДДС, които представляват 50% от общия одобрен размер на разходите за проекта.

В модерно мелничарско предприятие на територията на град Долни Дъбник „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН” ЕООД дружеството смила и преработва царевица и произвежда постно царевично брашно, фин и груб царевичен грис, мазно царевично брашно и вторични субпродукти. За нуждите на предприятието чрез финансирания от Стратегията за ВОМР проект ще се изгради собствен склад за дългосрочно съхранение на произведената продукция, което ще доведе до по-висока ефективност на производствения процес.

Споделете:

Прочетете също

545359eca6591ac5f37fce801a876dfb 1

Кметът на Червен бряг: 24 май обединява всички нас около езика и писмеността ни като народ

Уважаеми жители на община Червен бряг, Уважаеми педагози, ученици и дейци на културата, Честит 24 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *