Ромско дете ще бъде прокурор за един ден в Плевен


Владимир Николов – Председател на Асоциация на прокурорите в България и административен ръководител на Окръжна прокуратура гр.Плевен. Снимка – „Плевен прес“.

Владимир Николов – Председател на Асоциация на прокурорите в България и административен ръководител на Окръжна прокуратура гр.Плевен разказа пред плевенските медии за съвместен пилотен проект на  Асоциацията и Британското посолство.

Проектът се нарича „Прокурор за един ден“ . Това е една инициатива на Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София,  в партньорство с Асоциацията на прокурорите в България,  Центъра за етнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“.  

Програмата е насочена към момичета и момчета от ромски произход на възраст между 16 –18 години и цели да бъдат насърчени ромски младежи от цяла България да обмислят бъдеща роля или професионална кариера в системата на наказателното правосъдие, като им се даде възможност да разберат какво е да бъдеш прокурор. Целта е да се постави акцент върху важността на върховенството на закона сред младите хора и да се даде възможност на ромските младежи да изразят своята гледна точка по въпроси, които засягат всички нас.

Инициативата е насочена към градове с компактни ромски общности.  Включените в проекта градове са София, Плевен, Пловдив, Самоков и Горна Оряховица. Децата от ромските общности в тези градове кандидатстват чрез есе, в което описват как си представят работата на прокурорите и защо искат  да бъдат прокурори.

Във всеки от тези градове ще бъде избрано по едно дете, което ще бъде прокурор за един ден. То ще прекара един ден в прокуратурата на съответния град, ще му бъде показано как работи прокуратурата, ще присъства на съдебно заседание и ще научи повече за съдебната система. В последния етап от проекта всяко едно от избраните деца и по един прокурор от тези градове ще посетят столицата. Под домакинството на Британския посланик  участниците в проекта ще посетят ВСС, някои от върховните съдилища, Главна прокуратура и  ще се включат в дискусия за върховенството на закона и живота на един прокурор. С това проектът ще приключи.

Предстоящите събития по проекта ще бъдат публикувани на интернет страниците на Британското посолство и на Асоциацията на прокурорите в България. Те ще бъдат съобразени с епидемичната обстановка.

„По-голяма оперативна самостоятелност за осъществяване на комуникация с медиите ще има в бъдеще Окръжната прокуратура“, това каза пред медиите Окръжният прокурор Владимир Николов. В присъствието на Пламен Петков – Районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен, Николай Пачевски – Заместник Окръжен прокурор – Плевен и прокурор Дияна Илиева-Стоянова – говорител на Районна прокуратура гр.Плевен, представители на местните медии бяха информирани за намерението на Окръжна прокуратура в бъдеще да се организират ежемесечни тематични срещи за представяне на нейната дейност. Медиите получиха уверение, че ще бъдат своевременно информирани по актуални въпроси и така обществеността ще получава коректна и бърза информация.

От ляво на дясно Пламен Петков – Районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен, Николай Пачевски – Заместник Окръжен прокурор – Плевен, прокурор Дияна Илиева-Стоянова – говорител на Районна прокуратура гр.Плевен и Владимир Николов – Окръжен прокурор – Плевен. Снимка – „Плевен прес“.

Споделете: