РИОСВ – Плевен проведени работни срещи за контрол и обезвреждане на негодни продукти

1 17 jpg

Във връзка с подготовка за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), РИОСВ – Плевен организира срещи със заинтересованите страни по програмата – представители на областния управител, общините, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ и представители на населението от засегнатите общини, в териториалния обхват на РИОСВ – Плевен (Област Ловеч и Област Плевен).

На 21.05.2024 г. в сградата на Областна администрация (ОА) – Ловеч се проведе среща, като събитието официално бе открито от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова и Областния управител на Област Ловеч Дора Стоянова. На срещата присъстваха заинтересованите страни по програмата – екип от експерти на ОА – Ловеч, представители на общините, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ и представители на населението от засегнатите общини, намиращи се  на територията на Област Ловеч.

На 28.05.2024 г. в зала „Гена Димитрова“, находяща се в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ гр. Плевен, се проведе среща, като събитието официално бе открито от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова. На срещата присъстваха заинтересованите страни по програмата – представител на Областния управител на Област Плевен, общините, юридически/частни лица, някои от собствениците на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ и няколко представители на населението от засегнатите общини, намиращи се на територията на Област Плевен.

И в двете срещи онлайн участва експерт от Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите, който даде разяснения във връзка с изпълнението на програмата, като уточни, че програмата ще започне през 2025 г.

Пред участниците в двете срещи беше представена презентация за целите на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ)“ и кратка информация за състоянието на складовете на територията съответно на Област Ловеч и на Област Плевен.

На срещите бяха обсъдени въпроси, свързани с очакванията на заинтересованите страни от програмата, ангажиментите, които всяка от заинтересованите страни следва да поеме,  както и въпроси, свързани  с приоритизирането на складовете за почистване, изясняване на собствеността на някои от складовете и конкретните задачи на общините по изпълнение на програмата

Текст и снимка: РИОСВ – Плевен

Споделете:

Прочетете също

IOAN

На Еньовден отбелязваме рождението на Св. Йоан Кръстител Предтеча

ИМЕН ДЕН ПРАЗНУВАТ МНОГО ИМЕНА Българската патриаршия чества рождението на Св. Йоан Кръстител на Еньовден …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *