Рехабилитират общински пътища в Белене след одобрение на проект

372911566 810093570828298 130814756205358291 n

Снимка: Фейсбук

На 15.08.2023 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Белене беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.019-0033-C01 за изпълнението на проект „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене“ по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Проектът предвижда рехабилитация на 4 пътни отсечки в обхвата на община Белене, а именно:

1. “Рехабилитация на общински път PVN 1001 /II-52, Ореш – Деков /-Татари–Петокладенци-/PVN2122/ в участъка на с. Татари и с. Петокладенци”- участък от km 2+000 до km 4+251, с.Татари и от km 8+500 до km 9+665, с. Петокладенци;

2. “Рехабилитация на общински път PVN 2122 / III-304, Бацова махала – Новачене /-Санадиново – граница общ.(Никопол – Белене) – Петокладенци – граница общ.(Белене – Левски)-Стежерово-/ III -3002/ в участъка на с. Петокладенци“ – от km 11+270 до km 12+350, с. Петокладенци;

3. “Рехабилитация на общински път PVN 1003 /III – 5202- Деков – Белене/ ХТК – Белене в участъка от кръстовището на продължението на улица „Фердинанд Дечев до км 5+056“-участък: от km 4+882 до km 5+056, гр. Белене.

Чрез инвестицията, значително ще се подобри селищната среда, качеството и надеждността на придвижване, ще се избегнат пътните инциденти и ще се постигне по-добра свързаност на населените места в община Белене, като ще се спестят разходи за ремонти и поддръжка на амортизираната пътна мрежа. Ще се подобри транспортната свързаност и достъпност на отдалечените села – Татари и Петокладенци с общинският център и републиканската пътна мрежа. Това ще създаде предпоставки за развитие на икономиката в селските райони, по-добра среда за живот и работа и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони.

Общата стойност на проекта е 2 911 774,47 лв., от които 2 475 008,47 лв. eвропейско и 436 766,19 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 30 месеца.

снимка: архив

Споделете:

Прочетете също

voda 1

Подменят водопроводи от ВиК мрежата в област Плевен

Продължават строително-ремонтните дейности на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *