Реклама в сайт „Плевен прес”

Електронната медия “Плевен прес” е собственост на Фондация “Спирит Плевен”, ЕИК 205911475, с адрес: гр. Плевен, ул. “Антим I” 19. В интернет пространството се появява на 12.04.2017 година. От тогава до сега, “Плевен прес” е с постоянен възходящ тренд. Данните от GoogleAnalytify са следните:
2020 година – 341 736 читатели,

2021 година – 375 695 читатели,

2022 година –  561 306 читатели.

Сайтът регистрира над 2 000 посещения на ден.

„Плевен прес” се чете най-много в София, отчита GoogleAnalytify за периода 2020 – 2022 година. Броят на читателите по градове е следния:

София – 256 081

Плевен – 186 430

Варна – 27 806

Кнежа -11 449

В. Търново – 7 517

Бургас – 7 502

Пловдив – 5 927

„Плевен прес” има постоянни читатели и в чужбина. Ето топ държавите, където сайтът има своя аудитория:

Бразилия – 31 629

САЩ – 20 586

Англия – 11 321

Германия – 10 611

Испания – 10 073

Ирландия – 3 592

Италия – 3 126

Следват: Гърция, Швеция, Белгия, Франция, Чехия, Нидерландия, Австрия, Кипър, Турция.

Данните потвърждават следните изводи:

70% са достигнатите от сайта гласоподаватели с умения за използване на интернет в Плевен и региона.
• в период на избори сайтът генерира двойно повече посетители и тройно повече прочетени статии.
250% увеличение на времето, което читателите прекарват в сайта.

Сайтът е изцяло адаптиран към всички мобилни устройства.
Поддържа своя фейсбук страница и участва в редица фейсбук групи.
Добре позициониран в Google.

„Плевен прес” е най-полезното място за вашата разпознаваемост и престиж! Най-доброто място за вашата реклама! Възползвайте се!

Рекламна тарифа
Парламентарни избори 2023

„Плевен прес” е частна медия, която работи в защита на обществения интерес. В името на по-добра осведоменост на избирателите, предлага БЕЗПЛАТНИ форми на партиите и коалициите, които ще участват в предстоящите избори на 2-ри април 2023 година:

  1. Безплатни публикации на:

  • до 5 основни цели на партията/коалицията, залегнали в програмата на съответната формация, посочени в подходящ информативен материал. Няма ограничения в обема на материала. До 3 дни преди датата на публикация, се изпращат готовите материали до „Плевен прес” + съответстваща на материала снимка.

  • малък банер с размер 620/100 px с предизборно лого или друг рекламен текст на съответната партия/коалиция, който ще се поставя в договорени с „Плевен прес” предизборни публикации на съответната партия/коалиция. Банерът се изготвя от клиента. Изпраща се до редакцията 3 дни преди публикацията.

  2. Публикуване на всички предизборни материали на съответната партия/коалиция във фейсбук страница „Забелязано в области Плевен и Ловеч”.

  Банери начална страница

  Уточнения:

  1. Позиция банер 1.4 за 1 седмица – 700 лв.
  2. Цената е при 100% ротация.
  3. Цената не включва изработката на банер. Изработка на статичен банер от “Плевен прес” – от 60 до 120 лв.
  4. Възможни са и други рекламни позиции и размери на рекламите при желание на клиента. Договарят се допълнително.
  5. Цените са за реклама с времетраене 1 месец. При по-малък срок – по договаряне.
  6. За публикуване във фейсбук страницата на сайта и групи, с които сайтът си партнира – се заплаща допълнителна сума по договаряне.

  Банери дясна колона

  Уточнения:

  1. Цената е при 100% ротация.
  2. Цената не включва изработката на банер. Изработка на статичен банер от “Плевен прес” – от 60 до 120 лв.
  3. Възможни са и други рекламни позиции и размери на рекламите при желание на клиента. Договарят се допълнително.
  4. Цените са за реклама с времетраене 1 месец. При по-малък срок – по договаряне.
  5. За публикуване във фейсбук страницата на сайта и групи, с които сайтът си партнира – се заплаща допълнителна сума по договаряне.

  Предизборен клип на партии/кандидати

  Уточнения:

  1. Цената е за излъчване на готов рекламен клип на клиента.
  2. Клипът се предоставя на “Плевен прес” най-малко 3 дни преди началната дата на излъчването.
  3. Цената е за излъчване на клипа 1 седмица.

  Съобщения

  Уточнения:

  1. Цената е за публикации с готови материали на клиента, предоставени на “Плевен Прес”.
  2. Готовите материали се изпращат на “Плевен прес” най-късно 3 дни преди датата на публикуване.
  3. Публикациите трябва да са до 1 СМС и до 3 снимки.
  4. При позициониране на публикацията на 1-ва страница на сайта, както и в едноименната фейсбук страница, или фейсбук страници на групи,
   с които сайтът си партнира, се заплаща допълнителна сума по договаряне.

  Публикации на кандидат-депутатски листи

  Уточнения:

  1. Цената е при 100% ротация.
  2. Цената не включва изработката на банер. Изработка на статичен банер от “Плевен прес” – от 60 до 120 лв.
  3. Възможни са и други рекламни позиции и размери на рекламите при желание на клиента. Договарят се допълнително.
  4. Цените са за реклама с времетраене 1 месец. При по-малък срок – по договаряне.
  5. За публикуване във фейсбук страницата на сайта и групи, с които сайтът си партнира – се заплаща допълнителна сума по договаряне.

  PR публикации

  Уточнения:

  1. Публикациите са със снимки на клиента до 3 броя.
  2. При позициониране на PR статията на 1-ва страница се договаря допълнително заплащане.
  3. Бонус – малък банер в същата статия.
  4. Готовите публикации на клиента се изпращат на “Плевен прес” най-късно 3 дни преди датата на публикуване.

  Интервюта

  Уточнения:

  1. Интервютата са със снимки на клиента до 3 броя.
  2. При позициониране на интервюто на 1-ва страница се договаря допълнително заплащане.
  3. Бонус – малък банер в същата статия.
  4. Готовите интервюта на клиента се изпращат на “Плевен прес” най-късно 3 дни преди датата на публикуване.

  Забележка: Възможни са и други позиции и размери на банери, както и материали,
  които са предмет на допълнително договаряне.

  Договори за реклама  Рекламна тарифа
  Парламентарни избори 2022

  Банери начална страница

  Уточнения:

  1. Позиция банер 1.4 за 1 седмица – 700 лв.
  2. Цената е при 100% ротация.
  3. Цената не включва изработката на банер. Изработка на статичен банер от “Плевен прес” – от 60 до 120 лв.
  4. Възможни са и други рекламни позиции и размери на рекламите при желание на клиента. Договарят се допълнително.
  5. Цените са за реклама с времетраене 1 месец. При по-малък срок – по договаряне.
  6. За публикуване във фейсбук страницата на сайта и групи, с които сайтът си партнира – се заплаща допълнителна сума по договаряне.

  Банери дясна колона

  Уточнения:

  1. Цената е при 100% ротация.
  2. Цената не включва изработката на банер. Изработка на статичен банер от “Плевен прес” – от 60 до 120 лв.
  3. Възможни са и други рекламни позиции и размери на рекламите при желание на клиента. Договарят се допълнително.
  4. Цените са за реклама с времетраене 1 месец. При по-малък срок – по договаряне.
  5. За публикуване във фейсбук страницата на сайта и групи, с които сайтът си партнира – се заплаща допълнителна сума по договаряне.

  Предизборен клип на партии/кандидати

  Уточнения:

  1. Цената е за излъчване на готов рекламен клип на клиента.
  2. Клипът се предоставя на “Плевен прес” най-малко 3 дни преди началната дата на излъчването.
  3. Цената е за излъчване на клипа 1 седмица.

  Съобщения

  Уточнения:

  1. Цената е за публикации с готови материали на клиента, предоставени на “Плевен Прес”.
  2. Готовите материали се изпращат на “Плевен прес” най-късно 3 дни преди датата на публикуване.
  3. Публикациите трябва да са до 1 СМС и до 3 снимки.
  4. При позициониране на публикацията на 1-ва страница на сайта, както и в едноименната фейсбук страница, или фейсбук страници на групи,
   с които сайтът си партнира, се заплаща допълнителна сума по договаряне.

  Публикации на кандидат-депутатски листи

  Уточнения:

  1. Цената е при 100% ротация.
  2. Цената не включва изработката на банер. Изработка на статичен банер от “Плевен прес” – от 60 до 120 лв.
  3. Възможни са и други рекламни позиции и размери на рекламите при желание на клиента. Договарят се допълнително.
  4. Цените са за реклама с времетраене 1 месец. При по-малък срок – по договаряне.
  5. За публикуване във фейсбук страницата на сайта и групи, с които сайтът си партнира – се заплаща допълнителна сума по договаряне.

  PR публикации

  Уточнения:

  1. Публикациите са със снимки на клиента до 3 броя.
  2. При позициониране на PR статията на 1-ва страница се договаря допълнително заплащане.
  3. Бонус – малък банер в същата статия.
  4. Готовите публикации на клиента се изпращат на “Плевен прес” най-късно 3 дни преди датата на публикуване.

  Интервюта

  Уточнения:

  1. Интервютата са със снимки на клиента до 3 броя.
  2. При позициониране на интервюто на 1-ва страница се договаря допълнително заплащане.
  3. Бонус – малък банер в същата статия.
  4. Готовите интервюта на клиента се изпращат на “Плевен прес” най-късно 3 дни преди датата на публикуване.

  Забележка: Възможни са и други позиции и размери на банери, както и материали,
  които са предмет на допълнително договаряне.

  Запитване за Реклама

  Споделете: