Резултатите на общинската болница в Червен бряг не са постигнати от нейния управител, а от държавната субсидия, твърди общинският съветник Мирослав Макавеев

Мирослав Макавеев, общински съветник. Снимка – лична фейсбук страница.

Осем общински съветници от Червен бряг са внесли предложение до председателя на тамошния Общински съвет, относно „избор на представляващ и освобождаване на управителя на „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД със срок на правомощията на прокуриста до провеждане на конкурс за възлагане на управлението на дружеството”.

По този повод управителят на болницата Камен Влахов, д-р Стефан Бойнин и проф. Илиева дадоха пресконференция в БТА – Плевен, на която бе оповестено, че зад това искане стоят политически цели. Беше представено и Обръщение до кмета на община Червен бряг, председателя на ОбС и общинските съветници, от 178 лекари и медицински персонал на болницата. В обръщението си те настояват да не бъде отстраняван управителят Камен Влахов и заявяват, че застават зад него като ръководител на здравното заведение.

Какви са мотивите за отстраняването на управителя и има ли политически и икономически цели в това отстраняване, попитахме един от инициаторите на предложението – общинският съветник г-н Мирослав Макавеев.

Защо искате смяната на Камен Влахов?

Тези резултати, за които той говори по пресконференции на БТА, те не са постигнати от неговия мениджмънт, те са постигнати благодарение на голямата финансова подкрепа от страна на държавата, респективно на Министерството на здравеопазването, В периода 16 юни 2018 – 30.04.2020 година финансовата подкрепа от страна на държавата, което се явява извънреден приход, е 900 хил.лв. Плюс това ние закрихме ДКЦ като много тежка структура, която иззимваше част от приходите на болницата. Имаше примерно две лаборатории, една в ДКЦ, една в болницата, рентген в болницата, рентген в ДКЦ. За да отидат приходите в болницата, тя е тежка структура, тя не може да се издържа. Фактически, това са основни неща, които дойдоха, те от само себе си дойдоха. И въпреки всичко, той вече в първите 4-5 месеца отива вече на загуба 74 хил.лв

Само за миналата година са му преведени 587 хил. лв. финансова помощ от държавата. За първите 4 месеца са преведени 194 хил.лв. Това не влиза във финансовия механизъм, това е допълнително, то влиза като приход в баланса. И той отива на 74. Какво е направил той? И лъже – трябваше да представи КТД-то, че го задължила държавата да подпише максималните заплати, които трябва да получават медицински сестри и санитари. Защо го прави? Защото неговата заплата се формира на база 300 % върху брутната работна заплата. И заплатата му става 4 000 лв. Е, какво правим? Септември месец ние откъде ще търсиме пари да покриваме разходите?

Защо това не е посочено във вашето искане за смяната на управителя?

Защото ще ви кажа нещо. Не е истина, че ДПС и там както той се опитва, че е политически нещата идват от Мари , който аз … завися от себе си, аз не завися от партии. Това е голямата истина. ДПС се присламчи с тая цел дето вика Мари /Марио Рангелов – б.а./ „да си изтрие срама”, защото те знаят, че аз пипам здраво и ще изкарам всичко наяве, разбираш ли? Това е истината.

Ще те цитирам.

Да, да, истината е тая – инициативата е моя. Те ме подкрепят, защото както излезоха нещата за Вълов, ама вземи го запиши това, така и за него ще излезат.

Как ще бъдат защитени интересите на червенобреждени с тази смяна?

Схемата е следната: назначаваме прокурист временно, който да подготви конкурса. Защото ще видиш, аз ще ти дам протокола от конкурса, но не мога да намеря конкурсната документация, Недков я е скрил, члена на комисията. Ще ти дам протокола да го видиш. Там ясно и точно пише, там 5.20 има другият кандидат, който е доктор, който е бил шеф на Здравната каса, а този, който няма представа нито от бизнес, камо ли от здравен мениджмънт, той има 5.62 – Камен Влахов. И кой е в комисията, Николай Недков. Знаеш кой е Николай Недков. Николай Недков има присъда като директор на „Боряна”.

Говорим не за Николай Недков, а за болницата и Камен Влахов.

Той затова е вътре. С тия 900 хил.лв. ние трябва да имаме изчистени задължения, максимално изчистени. Първо загубата е 900, натрупаната, но не е разпределената загуба. Той ще ти каже 500 хил.лв. Реално, ако се отпише печалбата загубата е 400 хил.лв. на болницата. Натрупана през годините, най-вече от Петьо Вълчев. Това е голямата истина. Имаш 900 хил.лв.натрупана загуба, но имаш 500 хил.лв. неразпределена печалба. Фактически, ако с тая част покриеме загубата става, че загубата на болницата е 400. А с тая субсидия загубата на болницата е можело да бъде намалена още повече. Ако е имало един правилен мениджмънт.

Защо точно сега повдигнахте тоя въпрос?

Ами кога?

Питам, защо сега ?

То толкова проблеми имаше с предното управление – отстранен кмет, заместник Вергиния Василева, която седеше през цялото време са спазарва с Костадинов докато си намерила работа и т.н. Много беха нещата. И в крайна сметка, аз исках да видя как ще приключи първата година, защото те се бавеха с отчетите. Отчетът знаеш, че е след март месец, тогава са готови годишните отчети заверени от одитор. И му дойде времето.

Според теб, защо д-р Костадинов, който сега е кмет, а преди това е бил управител на болницата, не е могъл да се справи с този проблем, за който говориш?

Д-р Костадинов нямаше тази финансова помощ, разбираш ли ме? Костадинов последните две години Вълов постоянно му пречеше. Ако се увеличи овърдрафта, да не се увеличава. Костадинов се оказа прав за нещо. Аз бях против неговото отделение. Но като дойде Ковида, разбрах колко е важно да има това отделение – анестезиология и реанимация. И една хирургия не може да се развива добре без това отделение. То беше тежкото и много от докторите се опитваха да спекулират с тази работа. Че това отделение работи на загуба. То по принцип във всички болници е така. Особено в такива малки болници. Но в един момент това отделение се явява. И много интересно, лъжата, че той /Камен Влахов – б.а./ създал лаборатория или каквото приказва там, относно Ковид. Че тук може да се изследва. Това го направи Костадинов, на базата на неговите връзки.

Има ли намесени финансови интереси в това ваше искане?

Не. Ако смяташ, че аз имам некакви финансови интереси, дето винаги съм давал пари. Аз съм спонсорирал и болница, и община, и т.н. Няма финансови интереси. Има интерес да се спаси болницата. Защото този човек няма свидетелство за съдимост, скрили са му бизнес програмата, защо са я скрили?

А политически апетити има ли?

Няма такова нещо. Никой не иска да се занимава с болницата, всеки бяга щото болницата е тежка история. Единственият, който имаше интерес е Вълов и той е там за това – да се направи 300 хил.лв. проекта, който беше през общината, не през болницата, за енергийна ефективност.

Ще се съобразиш ли с подписката на лекарите от болницата, които са против смяната на управителя?

Не, те не знаят истината. Не знаят. Вече аз съм разговарял с много лекари. Когато им представих тези неща, ще видиш каква ще е реакцията им. Аз защитавам лекарите с махането на тоя. Защото аз съм от Червен брег, аз съм единствения местен инвеститор, израсъл и роден в тоя град. Те ще ме разберат колко съм прав.

А тия се пришиват /ДПС – б.а./. Той си го каза Мари /Марио Рангелов – б.а./ Той на една сесия го каза: „Трябва да си оправя грешката. Макавеев е прав. Щото аз ставам за кашмер”.

Коя грешка?!

Със слагането му първо за зам. кмет и после за управител на болницата. Ти разбираш ли, че не можем да намерим кой да стане прокурист. Никой не иска. И сме навили този, най-вече защото той е работил в МВР

Кой?!

Петко Лалов, бил е шеф на КАТ и на паспортна служба. На нас ни трябва човек да застане за 2 месеца и докторите да се съберат всички завеждащи отделения заедно с него в екип, да се прегледа всеки един разход, да се види къде може да се намали . Ако трябва да се редуцира, примерно тая е добра сестра – ще бъде с по-висока заплата, не на ангро да вдигаш заплата. И да се опитаме да хванем нещата в ръце, защото най-интересното е, че всека година ще върви субсидия към 400-500 хил. лв. и тя ще върви на загуба.

Нищо положително ли не е направил управителят Камен Влахов по време на управлението на болницата?

Ами аз чета много добре баланса. Аз съм 25 години директор. Тия загуби, които се покриват и печалбата, която излиза, това е от субсидията, от държавната помощ. То го пише в баланса. Ами ако сградата е на болницата и се начисляват амортизации, ти представяш ли си колко ще бъдат загубите ?

Т.е. нищо положително не е свършил този управител?

Да, като имаш пари ще направиш ремонт, нали? Те са влезнали пари. Ще отидеш в детското отделение и ще питаш д-р Тодоров къде са вложени 10 хил. и 300 лв. Ще отидеш при всеки един в отделенията и ще питаш къде са вложени тия пари?

Аз питам теб като общински съветник,  който е вътре в болничните неща, отчиташ ли някакви плюсове в работата на Влахов ?

Не, той просто при него предното управление покриваше всичко, то беше заедно с него. Не мога да отчета плюс, когато видях каква държавна помощ е получил той в размер на 900 хил.лв.  Това, че ДКЦ-то вече не смуче от болницата, ти знаеш ли каква помощ е това ? Това беше най – излишната сруктура. Знаеш ли що се създаде ДКЦ? Да си мерят па****е докторите, тия дето са толкова замислени за болницата.

Прочетете също

Локдаун само за неваксинирани

ЩЕ ИМ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕТО ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КЪЩИ Снимка – интернет Следващият локдаун ще …

3 Последни коментари

  1. Койчо Коев

    Този не престана да ръси простотии. Държавна субсидия на общинските болници се получава на база постигнати резултати от предходен месец. Този факт, този „велик“ червенобрежки „мислител“ е пропуснал. А що не каже нещо за постигнатите „резултати“ по време на управлението на един друг управител на МБАЛ, който доброволно си тръгна, а сегашният му изплати натрупаните дългове. Много е лесно да се очерни човек, но първо требе това същество да погледне себе си, защото не е много праведен май. Този не го ли осъди общината? Какви и на кой интересите защитава? Съдим се, плюваме се, а после е прегръщаме. По случая да се произнесат психиатрите, защото май тук има диагноза. Да му мислят онези, които са си дали гласа за това недоразумение. Абе, що не вземем да попитаме софийските доктори, дето не си мерят „п……те.“ за диагнозата на този. Жалко, че накрая данъкоплатците ще плащат грешките на гласувалите общински съветници, начело с това създание, а Червен бряг ще остане без болница. А на журналиста, взел и публикувал това интервю – „евала“. И теб ще те помнят червенобреждани.
    Това старо комунистче никога не е мислило за другите, а само за себе си. Тойй винаги е бил срещу всяко нещо, което работи и постига резултати. я помислете – кой и как го изучи, как си получи дипломите, на кой е братовчед? Кой го предложи за шеф на „Боряна“ и по кое време? Как стана ръководикел на това предприятие? Кой в последствие му връчи акредитацията, че фонд „Стара планина“ да го оставят като управител? Има все още живи, които знаят и помнят. Гадничкото е, че ще си замине като …… без история. Даже няма да има кои и за почетен гражданин на Червен бряг да го предложи. Грешка на природата. Но има един, който гледа отгоре.

  2. Койчо Коев

    Щом шеф на КАТ ще оправи нещата, що да не назначим и поп Ламби за духовен помощник – управител, че да цъфне и върже МБАЛ отвсякъде и като капак да прекръстим „МБАЛ – Червен бряг“ на „Св. Св. Мукавей“, та белким този директор от 25 години се научи да чете баланси, защото някои помнят как се явяваше на комисии и започваше да коментира точки, които сме разглеждали преди една или два сесии. Ще вземем да внесем предложение на следващата сесия да му кръстим една улица на негово име, че да мирне или паметник да му вдигнем в Градската градина (до този на Пеко Таков).

  3. Viz mu mutrata i poveche ne komentirai. Kapaciteta niama da komentiram, rabotnicite mu kazvat dostatachno. Smeshnik. Onia otgore g e nakazal.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *