Различията между Северна и Южна България бяха темата на онлайн форум в Свищовската стопанска академия

IMG 4480 m

Кръгла маса на тема „Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. На научния форум бяха представени резултатите от реализирания от катедра „Статистика и приложна математика” научноизследователски проект 13/2020, финансиран от Института за научни изследвания по приоритет „Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие”. Кръглата маса откри доц. д-р Красимира Славева ръководител на проектния екип, която подчерта значимостта на тематиката. По думите на доц. Славева, дискусията по проблемите на регионалното развитие, различия и неравенства ще допринесе не само за разкриване и обосноваване на причините, довели до значителните икономически, социални и демографски различия между районите, областите и общините на Северна и Южна България, но и ще даде възможност да се обсъдят и предложат мерки за намаляване на икономическите и социалните неравенства на основата на нова визия за функционална и пространствена свързаност.

Беше посочено, че участие в научния форум са заявили 57 участници от 5 държави – България, Украйна, Португалия, Молдова и Сърбия, а броят на заявените за презентиране доклади е 43.

Сред гостите на кръглата маса бяха зам.-ректорите на Академията – проф. д-р Поля Ангелова, проф. д-р Любчо Варамезов, доц. д-р Румен Ерусалимов, директорът на Института за научни изследвания – доц. д-р Любомир Иванов, декани на факултети, ръководителят на катедра „Статистика и приложна математика“ – доц. д-р Пламен Петков.

В приветствието си към участниците проф. д-р Поля Ангелова – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите” и член на катедра „Статистика и приложна математика”, подчерта важността на избраната от екипа тема, като изтъкна, че „проблемите на регионалните различия са едни от ключовите проблеми в социално-икономическото развитие на България”.

По думите й, тези въпроси определено предизвикват интерес, за което свидетелства и големия брой доклади и участници във форума. Проф. Ангелова припомни, че 20 октомври е Световен ден на статистиката и катедрата в навечерието на този празник ежегодно организира подобни форуми. Зам.-ректорът пожела на участниците ползотворна работа, интересни дискусии и достигане до изводи, които биха подпомогнали регионалното развитие на България. Приветствия към участниците в кръглата маса и към проектния екип поднесоха също проф. д-р ик.н. Евгени Савелиев от Западноукраинския национален университет в Тернопол, Украйна и проф. д-р Карлос Куельо от Университета в Лисабон, Португалия.

В своето приветствие проф. Савелиев посочи, че разглежданите проблеми са изключително актуални и не са характерни само за България, но и за Украйна, която е в процес на трансформация и реформи, а дългогодишното сътрудничество между университетите и учените може да допринесе за решаване на редица проблеми и за подобряване на социално-икономическото развитие.

Проф. Куельо изтъкна, че с организирането на настоящия форум се разкриват възможности за сътрудничество и за интересни статистически изследвания на ситуацията в Португалия и България, на основата на които да се търсят решения за подобряване на социалното и икономическото положение в двете страни. Приветствия бяха отправени и от доц. Едуард Хърбу от Молдова и проф. Антонина Сидорова от Украйна.

Виртуалната кръгла маса събра учени и практици от всички области, свързани с регионалното развитие от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, висши училища в страната – УНСС, СУ „Климент Охридски”, РУ „Ангел Кънчев” и др. Дискусиите в научния форум се проведоха в два панела. В първия дискусионен панел бяха включени доклади от тематично направление „Регионални различия и неравенства в България”, а във втория – доклади от тематично направление „Икономически, социални и демографски проблеми в България и Европа”. Дискусиите бяха посветени на изключително актуални въпроси като: необходимостта от ново териториално деление на страната и от промени в териториалното устройство; регионалното икономическо развитие на районите и териториалната свързаност на инвестициите; регионалните различия в заетостта, безработицата, бедността, доходите и потреблението; образованието като фактор за намаляване на регионалните различия; политиките за развитие на периферните и селските райони; интегрираните планове за развитие като инструмент за намаляване на регионалните различия. Разгледани бяха и въпроси, свързани с: въздействието на пандемията КОВИД-19 върху страните и регионите; бизнес средата и развитието на отраслите и регионите; социалното неравенство, социалните права, корпоративната социална отговорност, урбанизацията, здравеопазването; иновациите и новите технологии; проблемите на интеграцията в Централна и Източна Европа, Украйна и страните от Вишеградската четворка; многоаспектен анализ на тенденциите и закономерностите в развитието на регионите, страните и света.

В хода на дискусиите се очертаха рационални предложения и решения, които бяха задълбочено аргументирани и обосновани от участниците. Една част от направените предложения са с теоретичен, а друга – с практико-приложен характер. Като резултат от проведената в Стопанската академия кръгла маса бяха формулирани значителен брой констатации, проблемни области, идеи и предложения за възможни решения относно различията и неравенствата между регионите. Всички участници в кръглата маса изразиха надежда, че представените идеи и предложения ще получат необходимата публичност, за да се разшири дискусията и да се предприемат стратегически решения за намаляване на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България.

Споделете:

Прочетете също

radio

18 април – Световен ден на радиолюбителите

На 18 април отбелязваме световния ден на радиолюбителите. На тази дата през 1925 г. е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *