Последни новини
Начало | Икономика | Работодателите могат да кандидатстват за финансиране, информира Бюрото по труда в Плевен

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране, информира Бюрото по труда в Плевен

Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Плевен уведомява работодателите от община Плевен, че към 11.09.2020г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на мерки и програми за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

  • Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50a от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:  

 – безработни младежи до 29 год. възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ)  

– за обучение чрез работа (дуална система на обучение) (чл.46а от ЗНЗ)

– за първите пет разкрити работни места от работодатели-микро предприятия (чл.50 от ЗНЗ)  

– безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 г. държавна помощ (чл.51, ал.1 от ЗНЗ)  

– безработни лица с трайни увреждания- държавна помощ (чл. 51, ал.2 от ЗНЗ)  

 – безработни лица с трайни увреждания (чл. 52, ал.1 от ЗНЗ)  

– самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)  

 – лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ)  

– безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

– продължително безработни лица (чл. 55в от ЗНЗ)  

  • Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:  държавни и общински лечебни заведения, общински училища и общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)
  • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания  
  • Национална програма “Помощ за пенсиониране”  
  • Обучение на възрастни  
  • Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по реда на чл. 63 ал.1 т.3 от ЗНЗ)  

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, които ще бъдат удовлетворявани до изчерпване на обявените средства.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Плевен стая 417, както и на тел.: 0879005811.

Прочетете също

Информационен бюлетин на МВР-Плевен за 23-ти септември

Снимка – интернет ДОСЪДЕБНИ  ПРОИЗВОДСТВАНа 20 септември 2020 година около 11:45 часа в Плевен служители …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *