Първа копка по проект за рекултивация на общинско депо правят в Долна Митрополия

Първа копка ще направят днес, 18.08.2020, на старото общинско депо за отпадъци, местност „Върбака“ на град Долна Митрополия. Тя се осъществява по проект Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Общата стойност на проекта е 1 316 905,80 лв., от които 1 119 369,93 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 197 535,87 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Основната цел на настоящият проект е да бъде закрито сметище за неопасни отпадъци в землището на Долна Митрополия, като в резултат от изпълнението на проекта за техническа рекултивация на депото ще бъде рекултивиран парцел с площ от 1,4293 ха.

Изпълнението на проектът стартира на 16.04.2020 г. с подписването на Договора за безвъзмездна помощ, като продължителността му съгласно договора е 23 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора и следва да приключи до 04.04.2022 г.

За постигане целите на процедурата „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, в настоящия проект Община Долна Митрополия залага изпълнение на следните дейности:

  • По изпълнение на проект за рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия;
  • Строително-монтажни работи по закриване и дейности свързани с техническата рекултивация на депо „Долна Митрополия“;
  • Организация и управление на проекта с включена информация и комуникация.

Домакин на събитието ще бъде г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна Митрополия, също така ще присъстват представители на общинска администрация, на строителната и надзорната фирма.

Пресцентър на община Долна Митрополия

Споделете:

Прочетете също

Започва изплащането на помощи за отопление от 15 август

Снимка – интернет. Изплащането на помощите за отопление за предстоящия зимен сезон (1 ноември 2022 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.