Публичното обсъждане на общинския бюджет – абсурди, формалност или и двете ?

ОбСНачинът да откажеш гражданите от подобно публично обсъждане е точно този – в деня на обсъждането, 8-ми януари, в 10.00 ч. сутринта, да нямаш качен бюджет в интернет, за да го видиш и „обсъждаш”. Но да караме с абсурдите по ред. И така:

Абсурд № 1. На интернет страницата www.pleven.bg, днес, 8-ми януари 2019 год. качен бюджет – няма. Как да обсъждаш нещо, което го няма ?! И то бюджет, за което се иска време за запознаване с материята и време за анализ ?

Абсурд № 2: На 31.12.2018 год. в последния работен ден от годината, е качено следното съобщение в интернет страницата на общината: „Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2019 година ще се проведе на 08 януари 2019 г. Това се прави на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. Обсъждането ще започне от 17.30 часа в зала „Гена Димитрова” /гр. Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2/.  Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Плевен – 

www.pleven.bg. Становища и предложения по проекта за Бюджет за 2019 година могат да се подават, съгласно чл. 30 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, в Центъра за административно обслужване на пл. „Възраждане” № 4 (до зала „Катя Попова”) и на електронен адрес: mayor@pleven.bg, в срок до 06.01.2019 г.”

Е, как да подадеш становище и предложение като няма качен бюджет, който да видиш ?! Че и срок до 6-ти януари е сложен /на невидимия бюджет/ ?! Това със срока го отдавам на чувството за хумор на граждани и администрация…

Абсурд № 3: Според цитираното по-горе съобщение, публичното обсъждане се прави „на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси”. Ето въпросната алинея: „В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината  представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането  най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от Общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в ОбС заедно с окончателния проект на бюджета.” До тук добре. Спазени са 7-те дни. Обаче ! Какво гласи ал. 4 от въпросния член ? Ето какво: Кметът на общината внася в ОбС окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

Законът за държавния бюджет за 2019 год. е обнародван на 31.12.2018 год. в бр. 103. Двайсетте работни дни изтичат на 17-ти януари 2019 год. Защо тогава датата за публичното обсъждане е 8-ми януари ?! А не по-късно, че да има време за анализирането му от страна на граждани и специалисти. /Ако разбира се е публикуван, за което вижте абсурд № 2/.

Абсурд № 4: Наредба № 10 на Общинския съвет за бюджета и цитираният чл. 30. Ето го: Чл.30. (1) Кметът на Община Плевен отправя писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица. (2) Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на Община Плевен не по-късно от 2 дни преди провеждане на публичното обсъждане. (3) За постъпилите становища и предложения направени по време на публичното обсъждане на проекта за общинския бюджет, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общински съвет – Плевен”. Алинея първа е изпълнена по информация от общината. Въпрос към господата общински съветници: Как господа общински съветници ще изпълните ал. 2 и ал. 3 от приетата от вас наредба като нито публикуван бюджет има, нито становища ?

Абсурд № 5: Евгени Генов, директор на дирекция „Финанси и контрол” в общината заяви вчера, 7-ми януари, на брифинга при кмета в 13.00 ч.: „До края на работния ден ще качим на сайта основните неща от бюджета, за общественото обсъждане утре”.  Качен бюджет няма.

Абсурд № 6: Той се съдържа в чл. 31 на въпросната Наредба № 10 на Общинския съвет. И ето какво гласи: Чл. 31. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е 30 ноември на предходната година.” Господа общински съветници, колко от вас си четат наредбите ? Колко от вас поемат отговорност за гласувани наредби и тяхното изпълнение ? Как господа общински съветници ще изпълните въпросния член 31-ви при наличието на действащата в момента нормативна уредба за новите бюджети и наличието на цитираните по-горе абсурди ?

Има и още абсурди, но ще спрем до тук. Миналата година пак писахме за начина, по който се  отнасят към бюджета граждани и управници https://www.plevenpress.com/%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0 Нищо не последва. Даже по-лошо – днес няма и публикуван бюджет. Безразличието на гражданите вероятно си има своето обяснение имайки пред вид обстоятелства и факти. Но ако отношението към най-важния местен закон – бюджета, продължава да е такова от страна на граждани и управници – нищо добро не ни чака.

 

 

Споделете:

Прочетете също

DARVETA

Дърветата в Плевен – опазени или окастрени?

Окастрени дървета по бул.”Христо Ботев”, Плевен. Снимка – Плевен прес. Дърветата в градините, парковете и …

3 Последни коментари

 1. Гражданин

  Най-логично е да се отложи обсъждането на “тайнствения” бюджет!

 2. Палмиро Толиати

  Май си търсите проблем с тази обективна статия? Непослушни и непокорни сте (макар и твърде рядко – 1-2 пъти на тримесичие) спрямо доказалите се местните престъпници-феодали прикрили се под формата на Кмет, зам. кметове, общински съветници и общинска администрация! Няма да прокопсате така. Ще си имате проблеми с тази обективност! И вероятно не малко. Ще почнат да ви пращат десетки общински и държавни службички на всякакви проверки и ще ви прекършат. Я вижте само останалите местни сайтове какви са послушни, примерни, изпълнителни, предани към каузата да държат в тъмнина и неведение плевенчани какво точно се случва в общината и общинският съвет и да публикуват само спуснатите им от общината и общинския съвет напудрени и захаросани пиар новинки. Всеки понеделник са на спявка в общината при кмета и до сега не са задали и ЕДИН въпрос към него и подопечените му!!! Слушат му покорно лакърдиите
  му и чакат впоследствие разрешение да публикуват под индиго всичките дори и с правописните грешки спуснатото им отгоре материалче. И не се оплакват, и не критикуват …….. Явно е доста сладичко и добре платено така!? Взимайте пример от ТЯХ! И все пак такава цензура и тоталитаризъм спрямо медиите като тази в сега Плевен не е имало и през т. нар. социализъм. Дори и партийният в-к “Работническо дело” беше в пъти по-свободен и обективен от сегашните уж независими плевенски медии (сайтове).

  п.с. В Абсурд 2 вероятно имате предвид 31, а не 13 Декември 2018 г.

 3. Леонилде Йоти и фирма "MARANGONI"

  Палмиро, ти си дребна “цаца” и си част от яслата на “поп Гапон” (Георги Аполониевич) ! Знаем ти кръвната група и резус-фактора! Процесите в Плевен се следят под лупа. Внедрената система работи безупречно и совите си отварят очите и ушите! Всяка стотинка се калкулира! Много скоро шайката кокошкари ще бъде деактивирана и евтаназирана. Плевен няма да пада трети път! А парадигмата “враговете на моите врагове са мои приятели” ще бъде осребрена с “усмивка пред строя”!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *