Проф. д-р Добромир Димитров д.м.: Плевен ще е първият град в страната, в който ще се обучават авиационни парамедици

проф.д-р Добромир Димитро д.м., ректор на Медицински университет, Плевен. Снимка – Плевен прес.

Броени часове преди 24-ти май разговаряме с проф. Димитров, който навърши една година управленски мандат като ректор на Медицински университет – Плевен. С какво е белязан този мандат, какво е бъдещето пред Университета, кои идеи ще се реализират в близко бъдеще? Както и за любимите учители, които помни. Естествено – и за мястото на науката в живота ни и едно професорско послание към студенти, преподаватели и съмишленици по случай 24-ти май.

Проф. Димитров, измина една година от вашия мандат. С какви сполуки и несполуки е белязан и какво планувате от тук нататък ?

Първата година в един управленски мандат винаги е период на изпитание, на премеждия и преход между старо и ново ръководство. Трябва да признаем, че при нас успяхме да направим един много плавен преход, почти незабележим между старо и ново ръководство. Имаше ятази приемственост, която си бяхме поставили за цел.

Имаше и много моменти на изпитания. Най-голямото беше пожарът на покрива на Ректората, който стана на 29-ти септември 2021 година. Но успяхме в рамките на два месеца да възстановим целостта на покрива и помещенията под него.

Все още се води съдебно производство и чакаме приключването му. Трябва да признаем, че все още не сме получили застрахователната премия, тъй като застрахователя изчаква досъдебното производство. Така че, възстановихме щетите със свои средства и с малка част от дарителската кампания. Така че, това беше може би първият голям тест за новото ръководство.

Паралелно с това си вървяха процесите по учебната и научноизследователската дейност, както и качеството и акредитацията. Тук трябва да кажем, че имаме рекордна година внаправление акредитация. Изключително много доклади преминаха през Националната агенция за  оценяване и акредитации. През 2021-ва година имаме изключително голямо увеличение както на броя статии с 10%, така и по цитираността. Те са повече от 200 % в сравнение с 2020 година, което е едно голямо постижение.

В международен план успяхме да подпишем няколко споразумения, включително с италиански консорциум, който има няколко болници в Южна Италия, където нашите студенти имат възможност да правят лекарските си практики. Спечелихме и един голям проект за научни изследвания за над 130 хил.лв. През това време продължи и работата на Центъра за компетентност, който бе официално открит лично от министъра на образованието и науката акад. Николай Денков.

Имаме и рекорден брой кандидат-студенти, както за англоезичния курс на обучение по медицина, така и за българоезичната кампания. Приехме над 350 чуждестранни студенти, което е за първи път в историята на висшето училище.

Можем да кажем, че изпращаме една година, през която въпреки предизвикателствата, тежките моменти на политическа, икономическа и здравна кризи, ние успяхме да продължим да надграждаме и да се развиваме. През тази година се създадоха нови отправни точки за развитието на висшето училище, като най-големият проект е за изграждане на факултет по ветеринарна медицина, по който вече усилено работим.

Когато публикувахме новината за ветеринарния факултет в Пордим, тя събра интереса на 1 600 читатели. Кога ще се открие този факултет и как ще се стигне до неговото откриване?

Факултетът няма да е локализиран само в Пордим. Една част от преподаването ще бъде в Пордим. Факултетът по ветеринарна медицина като основна предклинична база ще бъде изграден на терен, който изкупуваме от община Плевен. На 9-ти март т.г. Министерски съвет реши да ме упълномощи от името на държавата да закупим този терен. И там ще изградим Факултет по ветеринарна медицина, общежитие и спортна площадка. Теренът е непосредствено до Втора клинична база.

Изискването в обучението по ветеринарна медицина е ние да имаме два типа клиники. Едното е за дребни и малки животни, а другото – за едри животни. Именно в Пордим ще бъде обучението на студентите за лечението на едри животни. Там ще се изгради стопанство, ще се изградят клиники за диагностика и лечение на едри животни. Тук много удачно се яви предложението на община Пордим към нас. Затова благодаря на кмета Детелин Василев, че съумя бързо да реагира на нашето съобщение за такъв факултет и по тяхна инициатива сградата на бившия селскостопански техникум „д-р Едуард Хаскел” ни бе предложена за целите на обучението.

Община Пордим е в непосредствена близост до Плевен, на 20 км, което прави изключително удобно ежедневното пътуване както на студенти, така и на преподаватели. Оптимистичната ни прогноза е 2024-та година да бъде първият прием на студенти във Факултета по ветеринарна медицина.

До къде стигна идеята на МОН за сливане на университетите и какво е вашето мнение по този въпрос?

След много разговори с министър Денков, идеята е това – да се спази принципа, който е заложен в Стратегията за развитие на висшето образование и нормативната уредба на страната, т.е. доброволност. Ако два университета имат необходимост от сливане, зада си подпомогнат както по отношение на материална база, така и на преподавателски състав, те да се обединят. В момента някои от университетите обсъждат подобна възможност. Това ще се случва на доброволенпринцип. Така е най-демократично и издържано.Регулаторната и нормативната уредба в страната не позволява друг начин на сливане. Още повече, че има много неизвестни от юридическа гледна точка – финансови сметки, управление и т.н.

Но тук трябва да признаем, че хибридното обучение, което се обсъжда в момента, е доста добра форма за партньорство между два или три университета. Ние вече подготвяме две такива програми в областта на телемедицината и за обучение на парамедици. Така че, това е възможна форма на партньорство и реализация на идеи и програми във висшето образование.

В това отношение ние в момента имаме два много големи партньори – единият е Висшето училище по телекомуникации и пощи – гр. София за обучение на инженерни специалисти, които да умеят да боравят със съвременна иновативна медицинска апаратура. В момента това нещо е изключително търсено от страна на болниците и медицинските университети в страната, защото няма такъв тип подготвени кадри. А те ще са необходими с развитието на високите технологии в медицината.

Вторият ни партньор е ВВВУ „Г. Бенковски” в град Долна Митрополия. Нашето желание е да обучаваме парамедици с авиационен профил.  Т.е. със доставянето на първите три хеликоптери по програма HEMS за транспорт на тежко болни и пострадали  при инциденти, да имаме такъв тип подготвени кадри. Между двете висши училища се яви много добра регионална връзка и взаимопомощ. Ние единствени в страната имаме възможност да направим такъв тип подходящо обучение – парамедици, но с профил „въздушен транспорт”.

Вече са направени и първите стъпки – подписали сме договор, изготвени са учебните програми, учебните планове и квалификационната характеристика. Изчакваме само промените в Закона за висшето образование, за да можем да кандидатстваме. Но имаме уверението на МОН и МЗ, че в корекцията на бюджета за 2022 година, ще бъдат отпуснати допълнителни бройки за обучение на парамедици. Така Плевен ще e първият град с обучение на авиационни парамедици.

Водим този разговор броени часове преди 24-ти май. Какво послание бихте отправил по този повод към вашите студенти, колеги и съмишленици ?

Пожелавам на всички възпитаници, преподаватели, студенти и колеги от Медицински университет – Плевен, а и не само, на първо място здраве, повече разум и сдържаност и повече мисъл отколкото емоции. Думите са оръжие, което трябва правилно да подбираме, да градим мостове и партньорства, а не да рушим. Да пазим и развиваме завета на светите братя Кирил и Методий, че словото е светлина, път, посока, по който трябва да вървим,за да пребъде България.Желая повече творчески успехи и развитие, както и вяра в научните изследвания. „Напред, науката е слънце, което в душите грей !‘‘

Изкушавам се да задам въпроса за вашите любими учители. Помните ли ги ?

Любимите ми учители са двама. Това са учителите по биология и химия, които ме накараха да повярвам, че мога да се справя с тези предмети и да мога да уча медицина. Те са живи и здрави – поздравявам ги с 24-ти май. Това са г-жа Гълъбина Карадочева и г-жа Надка Троанска от средно училище „Васил Левски” гр. Троян, които вече са пенсионери.

Такива учители не се забравят.

Снимка – пресцентър МУ, Плевен.

Споделете:

Прочетете също

Александър Трайков е новият заместник областен управител на област Плевен

Иван Петков – Областен управител на област Плевен; Александър Трайков – заместник областен управител на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.