Приеха годишните отчети на общинските фирми в Плевен

sesia 05.2023 1 1

Снимка – ОбС-Плевен.

Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2022 г. на публичните предприятия – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала.

Съветниците приеха финансовите отчети и баланси за 2022 г. на: „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД; „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД; „Тролейбусен транспорт“ ЕООД; „Инжстрой“ ЕООД; „Паркстрой“ ЕООД и фирма „Тибор“ ЕАД. Преди днешното обсъждане, отчетите са разгледани и одобрени и на заседание на Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“, която е вносител и на предложението.

С втора точка в същото решение управителните органи на посочените шест публични предприятия се освобождават от отговорност, както следва:

– Управителят на „ДКЦ II – Плевен“ – д-р Марияна Лазарова;

– Управителят на „ДКЦ III – Плевен“ – д-р Николай Хинков;

– Управителят на „Тролейбусен транспорт“ – инж. Ангел Несторов;

– Управителят на фирма „Паркстрой“ – Дамянка Владимирова;

– Управителите на „Инжстрой“ – Йордан Богословов и Пламен Петков;

– Членовете на Съвета на директорите на „Тибор“ – Лидия Железарова, Борислав Борисов и Иво Дочев.

Общинският съвет гласува още три от публичните предприятия, приключили отчетната година на печалба, да бъдат освободени от плащане на 100% от дължимия дивидент за периода. Това са: „ДКЦ II – Плевен“, „ДКЦ III – Плевен“ и „Паркстрой“. Техните управители се задължават да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Всяко тримесечие те трябва да представят и отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.

Управителните органи на три от общинските фирми – „Тролейбусен транспорт“, „Инжстрой“ и „Тибор“, ще проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния си финансов отчет за 2023 г. До 30 юли тези фирми трябва да внесат в Общинския съвет и протоколи от конкурсите, заедно със съответните предложения.

ОбС – Плевен.

Споделете:

Прочетете също

1 16

Гинеколозите от “Мама и Аз” оперират с уникална за България система за 3D хирургия  

ЕКИПЪТ Е ЧАСТ ОТ ЕДИНСТВЕНОТО ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ У НАС, ОКОМПЛЕКТОВАНО С ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТУРА ЗА …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *