Начало | Новини | Приети решения от октомврийското заседание на ОбС – Плевен

Приети решения от октомврийското заседание на ОбС – Плевен

В четвъртък, 25 октомври, от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова” се проведе поредното заседание на ОбС. Дневният ред ред от 26 точки бе увеличен с още две. По-съществените решения, които се взеха бяха за:

  • Възлагане на кмета на Община Плевен да представлява Общината в предстоящо заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен. Заседанието е насрочено за 29 октомври /понеделник/ от 10,00 ч. в Заседателна зала на Областна администрация с дневният ред от две точки.
  • Ратифицира се договоар за установяване на партньорски отношения между Община Гандия, Кралство Испания и Община Плевен. Договорът бе подписан на 29 септември тази година на официална церемония в Кметството на Гандия в изпълнение на Решение №1101 от 26.09.2018 г. на Общински съвет – Плевен.
  • Прие се План за действие на Община Плевен (2018-2020 г.)  в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. През 2012 г. бе приета Националната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020 г./ и план за действие към нея. Съгласно механизмите на регионалното планиране, местната изпълнителна власт има задължението да изготви планови документи на ниво област и община, в съответствие с Националната стратегия. Планът на местно ниво е отворен документ, който може да бъде актуализиран, допълван и променян съобразно реалната обстановка в общината.
  • Председателят на ОбС и кметът отчетоха командировъчните си разходи за тримесечието 01.07.2018 г. – 01.09.2018 год. И двамата отчитат 00.00 лв. разходи за периода.
  • Приеха да се извърши дофинансиране на маломерни паралелки в общината.
  • Увеличиха капитала на “Тибор” ЕАД – гр. Плевен с апортна /непарична/ вноска.
  • Не приеха предоставянето на безвъзмездно право на ползване  къщата на ген. Иван Винаров от страна на Сдружение “Ген. Иван Винаров за парк “Кайлъка”.
  • Приеха да се продадат 4 ателиета общинска собственост, намиращи се в тавански етаж на жилищна сграда на бул. “Г. Кочев” № 13, вход А и вход Б.

 

 

 

 

Прочетете също

Рожден ден празнува бившият плевенски кмет Андрей Романов

Андрей Романов. Снимка – лична фейсбук страница. На днешния 30-ти ноември своя 94 – ти …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *