Представиха проекта за модернизиране на зала „Катя Попова“ в град Плевен

От ляво на дясно: Мирослав Илиев – ръководител проект; Стефан Милев – зам. – кмет „Проекти и хуманитарни дейности“; Милен Яков – зам. – кмет „Финанси и икономика” – Плевен. Снимка – „Плевен прес“

На 19 – ти май, от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, се проведе встъпителна пресконференция по проект: „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“, гр. Плевен“.

Началото на проекта е даден на 09.02.2022 г., крайният срок е 09.12.2023г.

На пресконференцията присъстваха: Стефан Милев, зам. – кмет „Проекти и хуманитарни дейности“, Милен Яков, зам. – кмет „Финанси и икономика” – Плевен, Мирослав Илиев – ръководител проект, служители на общинската администрация и представители на фирмите изпълнители по проекта.

На представянето се даде информация за това, какво включва проекта, каква е стойността и сроковете за изпълнение. Залата, ще бъде реновирана по всички съвременни изисквания, за да се предоставят на гражданите по – добри условия, когато посещават залата.

Общата стойност на проекта е 2 695 892,37 лева. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 2 300 000 лева, собствено финансиране е 6 264,00 лева.

Основни дейности по проекта предвиждат основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на асансьор и нова стълба за евакуация; осигуряване на достъпен маршрут до асансьора за хора в неравностойно положение; промени по инсталациите с цел привеждането им в съвременните норми и стандарти. Предвиден е ремонт на целия покрив на сградата, ремонт на съществуващите санитарни възли и изграждане на нови за хора в неравностойно положение. Проектът включва и основен ремонт на зрителната зала и помещенията за артистите, доставяне на ново оборудване, подобряващо акустичните условия на залата, което заедно с другите приложени мерки в обекта ще доведат до постигане на цялостната му модернизация и подобряване на качеството на предоставяната услуга.

С подобряване състоянието на общинската инфраструктура ще се удовлетворят потребностите на града като място за социални контакти и мероприятия.

Снимка – „Плевен прес“

Споделете:

Прочетете също

От 6 юли започват проверки от Държавен фонд „Земеделие“

Снимка – Държавен фонд „Земеделие“ Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2022. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.