Председателят на ПК по образование и читалищна дейност в ОбС – Плевен: Очаквам община Плевен да прекрати договорите с неизправни читалища

Цветелин Горанов, общински съветник, председател на ПК по образование и култура към ОбС – Плевен. Снимка – Плевен прес.

Отчетен доклад на комисията извършила проверка за стопанисването на предоставени имоти общинска собственост на читалищата в община Плевен, бе включен в дневния ред на сесията на ОбС – Плевен на 26-ти май.  Комисията е в състав: Цветелин Горанов, общински съветник и председател на ПК по образование и читалищна дейност в ОбС – Плевен, общинските съветници Мария Монова, Павлинка Микова, Росен Височков, Валентина Вълчанова, Стефка Григорова, директор дирекция „Хуманитарни дейности, Таня Кучкова, гл. експерт в отдел „Бюджет”, Крум Цветков, гл.юрисконуслт в отдел „ПНО”, Асен Илиев, гл. специалист в отдел „УРОС”.

Комисията прави проверка на 10 от 16-те читалища в град Плевен, тъй като на последните е имало проверка по-рано, която не е установила нарушения. При проверката на тези 10 читалища, в 3 от тях комисията установява нарушения. Това са читалищата „Развитие” и „Пробуда” в Плевен и читалището в с. Николаево.  Комисията предлага в едномесечен срок „стартиране на необходимите законоустановени правни и фактически действия от страна на Общински съвет и община Плевен, по извършване на процедура за предсрочно прекратяване на действащите им договори за безвъзмездно ползване на имоти – общинска собственост”. https://obs.pleven.bg/uploads/procurements/t1627.pdf

За читалище „Цветан Спасов” в Плевен е посочено, че при извършена по-рано проверка от общинска администрация е установено, че сградата е заключена, неподдържана и рушаща се. Поради това е предприето преждевременно прекратяване на договора за безвъзмездно ползване на предоставената общинска собственост. От читалище „Цветан Спасов” обжалват решението. Води се дело в Административен съд – Плевен, което не е приключило.

На 26-ти май в заседанието на Общински съвет – Плевен, въпросният доклад е включен като точка 16-та от дневния ред. По нея обаче няма изказвания, обсъждания, дебати. Гласуването по нея е „за сведение”.  „Такава е процедурата”, каза за „Плевен прес” председателят на ОбС Мартин Митев. Председателят на ПК по образование и читалищна дейност към ОбС – Плевен и председател на Комисията извършила проверката, отсъстваше по здравословни причини от въпросното заседание. По-късно той даде интервю за „Плевен прес” по проблема с въпросните 3 читалища и читалищната дейност изобщо.

Г-н Горанов, какви са вашите изводи след направената проверка от Комисията, която оглавявахте ?

Проверките, които направихме от тази 9-членна комисия е, че в по-голямата си част материалната база се поддържа съгласно изискванията и се ползва по предназначение. Но в 3 от читалищата има проблеми. Базата не се поддържа, защото не се извършва никаква дейност. Това е читалище „Цветан Спасов”където проблема е лошо поддържане на сградния фонд. Това е сграда, която се руши, не се поддържа и установихме, че там няма как да се извършва читалищна дейност, просто защото там сградата е опасна за извършване на каквато и да е дейност. Това и гражданите го виждат, не само Комисията. Там с години не е работено.

И тук е въпроса има ли в него щатни бройки, защото парите трябва да отидат там, където има дейност. Там, където няма дейност, не е справедливо едни да работят, а други не и да взимат пари. Времето е сложно и трябва да има справедливост.

Другото читалище е това в село Николаево. С години не е поддържано, а във всяко едно малко населено място е добре да има работещо читалище. За да бъде едно средище на културата, тъй като малките селища нямат кой знае каква възможност за информация и големи събития.

Базата в Николаево не е лоша, но няма никаква дейност. Интересувал съм се от хора, които живеят в Николаево за работата на читалището. Даже се срещнахме по време на проверката с хора, които живеят в селото и  ни разказаха, че имат желание, но сградата е заключена, руши се и има проблеми. Затова предложението на Комисията е, че принципала, това е общината в лицето на г-н Спартански, трябва да предприеме нужните действия. И след като не се използва тази сграда, би трябвало да се отнеме.

За читалище „Развитие” – много добра материална база. Но неподдържана. Предложихме прекратяване на договора. Защото книгите са на земята и си личи, че няма никаква дейност. И пак ще се повторя – парите трябва да отиват там, където се работи. Не сме толкова богати да даваме даром пари на някои. Това са пари на данъкоплатеца.

Изводите ви от казаното до тук ?

Читалища не търсят алтернативен начин да вкарат пари в тази читалищна дейност. Не участват по програми, липсва инициативност. Много от тях имат и земя, от която получават рента и могат да я използват за такава читалищна дейност. Могат да търсят спонсорство. Изобщо, всякакви дейности, които са разрешени от закона. Липсва им инициативност и креативност.

Освен това, в читалището трябва да работят хора, които го чувстват, милеят и го приемат като храм. И човек, който не го чувства това нещо по този начин, не работи както трбва.

Как да стане това като няма мотивиращо заплащане и липса на професионално кадри ?

Сериозният проблем за това е остарелият Закон за народните читалища. Правени са изменения и допълнения през годините , но това не решава проблема. Трябва членовете в този закон да се прегледат защото в едно малко населено място 50 човека се събират и правят читалище, според този закон. За по-голямо селище – 150.  

Въпросът обаче е, каква е дейността, как ще се реализира, доколко е адекватна на реалностите. Законът в момента е твърде либерален.

Освен това мисля, че е добре да се направи на местно ниво категоризация на читалищата. Има такива добри практики. Местният Общински съвет като местен законодателен орган да изработи поднормативен акт, който да реши поне отчасти проблема с базата и издръжката.

Какви са вашите очаквания от тук нататък по казуса „читалища” ?

Моите очаквания са това, което сме предложили за прекратяване договорите за безвъзмездно ползване на общинска собственост, да бъде извършено в кратък срок от принципала. В случая – общината. С този доклад ние заставаме до общинска администрация, до кмета и му даваме своята подкрепа с този доклад.

Смятам, че както е имало известен резултат от проверки на предишни комисии, така ще има резултат и сега. Надявам се да е оздравителен.

Бел. на редакцията: За проблемите в читалищната дейност, остарелият Закон за народните читалища, безпринципното регистриране на нови читалища, предоставяне на средства за нищоправене, политическите игри с читалищата – сме писали многократно.

През 2017-та година на читалищата в община Плевен им дадоха 760 хиляди лева. И още 15 хиляди от общинския бюджет. През 2021 година държавната субсидия става1 217 304 лв.за 106 щатни бройки. За 2022 година читалищната субсидия става 1 330 350 лева.

Тези милиони продължават да се раздават и на читалища фантоми, читалища без дейност. Многобройни пресконференции, срещи с депутати, писма до Министерството на културата, проверки от общински комисии – и никакъв резултат. Няма сила, която да ликвидира политическите лобита в културата, в т.ч и в читалищата.

В същото време Общинският съвет в Плевен редовно приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност, по която упражнява контрол съгласно нормативната уредба за дейността си.

Логично би било общински съветници и кмет заедно да сложат край на безобразията вършени от някои читалища. Заедно да накарат плевенските депутати да предизвикат промени в Закона за народните читалища или да инциират нов такъв. Заедно да спрат местните политически игри с читалищата.

Защото читалищата отдавна не са това, което са били някога. За съжаление обаче, политиката си е все още такава, каквато я описва Алеко в „Бай Ганьо”. За още по-голямо съжаление – и ние май сме същите като онези българи от Алеково време. Щом допускаме и през 2022 година така да се раздават пари за нищоправене.

Споделете:

Прочетете също

Започва изплащането на помощи за отопление от 15 август

Снимка – интернет. Изплащането на помощите за отопление за предстоящия зимен сезон (1 ноември 2022 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.