Постоянни комисии в Общински съвет – Плевен ще заседават на 21 и 25 май

Общински съвет - Плевен
Общински съвет – Плевен

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания този месец на 21 и 25 май /петък и вторник/. Заседанията ще се проведат в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки.

21 май /петък/

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов заседава в петък от 13,00 ч. Комисията ще се запознае с информация от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” относно предприети действия за обособяване на втора Районна пожарна служба в Плевен. В писмото до съветниците комисар Станислав Атанасов информира, че от 01.05.2021 г. в района на складова база „Стара гара“ е осигурено дежурство с пожарен автомобил и пълен екип от трима служители. С това на практика за гражданите вече са осигурени ползите от по-бързото достигане до местопроизшествия в западната част на Плевен, община Долни Дъбник и населените места, намиращи се западно от областния град.

Пред Комисията ще бъде представена и информация за обществения ред и противодействието на престъпността за първото тримесечие на тази година на територията, обслужвана от Първо РУ – Плевен.

ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава в петък от 13,30 ч. Комисията ще разгледа предложение за даване на съгласие за кандидатстване на Регионалния исторически музей с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм Европейското икономическо пространство 2014-2021г. в партньорство с Регионалния военноисторически музей и партньор от страната донор Норвегия.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” с председател инж. Йордан Василев заседава от 14,00 ч. Дневният ред на съветниците включва обсъждане на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021 – 2022 г. Ще бъдат разгледани и поредица предложения, касаещи проекти за подробни устройствени планове. Съветниците ще обсъдят и предложение за безвъзмездно предоставяне за управление на Община Плевен на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи част от парк „Кайлъка“. Ще бъде разгледано и предложение за включване на Община Плевен в организираната от Община Левски система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове.

25 май /вторник/

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията с председател Свилен Трифонов заседава от 13,30 ч. Пред съветниците ще бъде представен отчет за изпълнение на решения, приети от Общинския съвет. Ще бъде разгледано и предложение за анекс към договор от 10.04.2014 г. за обществен превоз на пътници на територията на община Плевен, сключен между Общината и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. За обсъждане влиза и точка за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на заем /кредит/ от Регионалния фонд за градско развитие за осъществяване на проекта за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“.

ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков се събира от 14,30 ч. Този месец в Комисията ще бъде представена информация за актуалното състояние на общинските фирми. Справки за първото тримесечие на годината внасят: ДКЦ ІІ – Плевен“ ЕООД, „ДКЦ ІІІ – Плевен“ ЕООД, „Тибор“ ЕАД”, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД”, „Инжстрой“ ЕООД и „Паркстрой“ ЕООД. Съветниците ще се запознат и с доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция относно извършена финансова проверка в Общината. Сред останалите точки са: предложението за поемане на дългосрочен дълг за осъществяване на проекта за ремонт в зала „Катя Попова“; прекратяване на съсобственост за имот в с. Ласкар; обсъждане на продажба на общински имот по плана на гр. Плевен и прекратяване на съсобственост върху застроен имот отново в Плевен; предложение за закупуване на сгради, построени върху общински имот в с. Буковлък; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт” с председател Христослав Михайлов заседава от 15,30 ч. Дневният й ред включва обсъждане на предложение за изменение на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината. За обсъждане влизат и финансовите справки за  първото тримесечие на годината от общинските фирми, както и докладът от Агенцията за държавна финансова инспекция за извършената финансова проверка в Общината.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов заседава във вторник от 16,30 ч. Съветниците ще обсъждат: предложение за прекратяване на съсобственост за имот в с. Ласкар; продажба на общински имот по плана на гр. Плевен; прекратяване на съсобственост върху застроен имот отново в Плевен; предложение за закупуване на сгради, построени върху общински имот в с. Буковлък; др.

ПК по „Здравеопазване и социална политика” с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. За разглеждане влизат предложение относно увеличаване капацитета на „Домашен социален патронаж“ в с. Пелишат, информация внасят и от Общинския съвет по наркотичните вещества – годишен доклад за 2020 г. и доклад за дейността на Съвета за първото тримесечие на текущата година.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии през м. май, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец май 2021 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-may-2021-g

ОбС – Плевен

Споделете:

Прочетете също

441457767 7095821473855128 6866520973874913945 n

Ивелин Първанов, водач на листата на “Възраждане” в Плевен: АЕЦ „Белене“ е национално богатство, което може да работи 1 век

От ляво надясно: Ивелин Първанов – водач на листата на “Възраждане” в 15 МИР Плевен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *