Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават при спазване на противоепидемичните мерки

Сесия на Общински съвет – Плевен. Снимка – архив на „Плевен прес“.

На 22 ноември / понеделник / заседания проведоха 3 постоянни комисии:

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов   разгледа отчетите за финансовото състояние на общинските търговски дружества към 30.09.2021 г. По втора точка беше представян отчет за дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“ за периода 01.01.2021 – 30.09.2021 г.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков  разгледа  фирмените отчети  и предложение за промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г.“  Била е обсъдена  продажба на застроен поземлен имот – частна общинска собственост, с площ 485 кв.м по регулационния план на гр. Славяново, отреден за жилищно строителство, на собственик на законно построена върху имота сграда. Съветниците са се запознали и с предложение за закупуване на поземлен имот в гр. Плевен, жк „Сторгозия“, както и с предложение за изкупуване на идеални части от съсобствен имот на ул. „Дойран“, притежавани от длъжник по изпълнително дело. В дневния ред е била включена и преписка от Сдружение “Изкуствата за мен”, за включване на Осмото издание на Международния фестивал на китарата – Плевен 2022 г. в Културния календар на Община Плевен за 2022 г.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев   е обсъдила проект за улична канализация по ул. „Майор Горталов“ към ул. „Маргит“ по плана на гр. Плевен; Предложение за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот в местността Чаира; Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот в местността Кованлъшки дол в землището на гр. Плевен; др.

Днес, 23 ноември / вторник /, заседават:

  • ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 9 точки. Комисията ще разгледа предложение за продажба на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, ще обсъди и предложение за безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет  – Плевен, правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост, с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на с. Бохот, местността Попово, заедно с построените в имота три броя сгради. Дневният ред включва и преписка от Сдружение БАЛИЗ относно предоставяне за безвъзмездно ползване на подходящо за дейността на организацията помещение.
  • ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 14,30 ч. Ще бъде разгледана точката за продажба на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и тази за безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет – Плевен, правото на собственост върху нежилищен имот в землището на с. Бохот.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. ноември, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец ноември 2021 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mnoemvri-2021-g

ОбС – Плевен

Споделете:

Прочетете също

Новите 14 електробуса и зарядни станции за тях, вече са в Плевен

Новите електробуси. Снимка – пресцентър община Плевен. Нови 14 електробуса и също толкова зарядни станции …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *