Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават в два поредни дни

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен заседават в два поредни дни
Общински съвет – Плевен. Снимка – Пресцентър Общински съвет – Плевен

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават тази седмица в два поредни дни – днес и утре /22 и 23 март/ при спазване на всички противоепидемични мерки. Комисиите обсъждат постъпилите за месеца преписки и предложения, които ще стоят на вниманието на съветниците и на насрочената на този етап сесия за 25 март.  

22 МАРТ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева проведе заседанието си днес онлайн през интернет платформата Zoom в 13,00 ч. Разгледано бе предложение за изпълнение на дейности по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“ за обект „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс на територията на парк – музей „Гривица“. Във връзка с дейности по проекта е необходимо Община Плевен да даде съгласие за разполагане на преместваеми съоръжения и експозиции на територията на парка, както и за реновиране на алеята към Мавзолея костница. Реновирането включва полагане на настилка и бордюри и изграждане на площадки.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” с председател инж. Йордан Василев заседава от 13,30 ч. по дневен ред от 14 точки. Комисията ще обсъди промени в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината, ще се запознае и с отчета за изпълнение на мерките по програмата за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на гр. Плевен. Заседанието включва още: Предложение за разделяне и промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти в общината; Изработване на проекти за подробни устройствени планове; Отговор от кмета на Общината във връзка с преписки на ПП „Възраждане”; Обсъждане на преписка от НАРМАГ; др.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” с председател Свилен Трифонов се събира от 15,00 ч. Дневният ред е от 10 точки и включва разглеждане на промените в общинската Наредба №2, както и дебат по предложение за прекратяване членството на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав“. Сред останалите точки са: Предложение за промяна в рeшение на Общинския съвет от февруари тази година относно отдаване под наем и разполагане на рекламно – информационни елементи; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в административната сграда на пл. “Възраждане“ №1; Предложение за безвъзмездно придобиване право на собственост; Отворено писмо от Сдружението на заведенията в България.

ПК по „Здравеопазване и социална политика” с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 16,00 ч. Пред комисията ще бъде представен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината. Ще бъде разгледано и постъпило заявление за финансово подпомагане за лечение на дете.

Комисията ще разгледа и подадените до 15 март заявления за финансово подпомагане от граждани на община Плевен с репродуктивни проблеми.

ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” с председател  Цветелин Горанов заседава днес от 16,30 ч. Дневният ред на комисията включва две основни точки – запознаване с анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Плевен и разглеждане на изложение от четири читалища относно разпределението на годишната читалищна субсидия.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава от 17,00 ч. Съветниците в нея ще обсъждат: Промяна в решението за сборния бюджет на Общината за 2021 г. относно финансовите средства за спорт; Предложение за разпределение на средствата за подпомагане на младежките инициативи и включването им в годишния Календар за младежките дейности на Общината; Представяне на протокол от заседание на Комисията по Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове в общината.

23 МАРТ /ВТОРНИК/

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов се събира във вторник от 14,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки: Обсъждане на предложението по проекта „Маршрут на паметта“ относно парк-музей „Гривица“; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, недвижими нежилищен имот – частна общинска собственост; Предложения относно концесиите за язовирите „Бохот -1“ и „Бохот -2“; Отворено писмо от Сдружението на заведенията в България; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт” с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. по 5 точки. Съветниците ще обсъдят предложени промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Дневният ред включва и разглеждане на жалба относно промяна в договор за концесия, както и запознаване с отвореното писмо от Сдружението на заведенията в България.

ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков се събира в 16,00 ч. по дневен ред от 8 точки. Сред тях са: Предложение относно изменение и допълнение на общинската Наредба №17; промяна в решението за сборния бюджет на Общината за 2021 г.; Предложение за отдаване под наем на част от поземлен имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение; др.

Всички предложения и преписки, които ще бъдат разгледани в заседанията на постоянните комисии, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец март 2021 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-mart-2021-g

Пресцентър – ОбС – Плевен

Споделете:

Прочетете също

437541863 740349108083560 1889949255045264289 n

Картини, бродерии и мозайки от раковини показват в Кнежа, съвместно с посолството на Северна Корея

Корейски картини, бродерии и мозайки от раковини показва в Кнежа, съвместно с посолството на Северна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *